Kampania społeczna „Rzeczywistość zaskakuje. Nie daj się zaskoczyć – zrób cytologię”

W ciągu pierwszego roku trwania kampanii „Rzeczywistość zaskakuje. Nie daj się zaskoczyć zrób cytologię” liczba wykonywanych badań cytologicznych w szpitalach COPERNICUS zwiększyła się prawie 10-krotnie. W tym czasie udało nam się zachęcić prawie 3 tysiące kobiet do udziału w damowych badaniach cytologicznych i przeprowadzić ponad 4 tysiące spotkań informacyjno-edukacyjnych.

Głównym celem trzyletniej kampanii jest edukacja w zakresie profilaktyki nowotworowej raka szyjki macicy, budowanie świadomości społecznej i promocja badań cytologicznych. W ramach projektu aktywne zawodowo kobiety w wieku 25-59 lat, mieszkające w województwie pomorskim, mają dostęp do bezpłatnych badań cytologicznych. Warunkiem udziału w projekcie jest brak wykonanej cytologii w ramach programu przesiewowego finansowanego przez NFZ w ciągu ostatnich trzech lat.

– W Polsce pomimo ciągle niezadawalającej zgłaszalności kobiet na cytologię w ramach programu profilaktycznego NFZ, wynoszącej około 25-30%, statystyki zachorowalności stopniowo się poprawiają i wynoszą obecnie 10-11 zachorowań/100 tys. kobiet. Niestety wskaźnik ten jest nadal niepokojąco wysoki w porównaniu ze średnią europejską, wynoszącą ok. 5-6 zachorowań/100 tys.  Musimy pamiętać, że profilaktyka naprawdę ratuje życie. Regularnie wykonywana cytologia rozpoznaje nie tylko komórki raka złośliwego, ale przede wszystkim cały szereg zmian przednowotworowych, nieinwazyjnych, które rozwijają się podstępnie, bezobjawowo i w bardzo długim czasie nawet do 7-10 lat przed wystąpieniem raka. Prawidłowe leczenie tych stanów prawie całkowicie eliminuje ryzyko rozwoju nowotworu złośliwego – tłumaczy dr. Magdalena Wojtkiewicz, specjalista onkologii klinicznej i radioterapii.

Bardzo dobre wyniki dotyczące wykonanych badań cytologicznych w 2018 roku to zasługa aktywnej kampanii promocyjnej, prowadzonej zarówno w internecie, jak i na ulicach miast całego województwa.

Od czerwca do września 2018 roku w ośmiu miastach województwa odbywały się wyjątkowe edukacyjne video mappingi. Spektakularne przedstawienia multimedialne, składające się ze specjalnie zaprojektowanych wizualizacji i trójwymiarowych animacji można było oglądać w Bytowie, Pruszczu Gdańskim, Gdyni, Sztumie, Tczewie, Gdańsku, Lęborku i Słupsku. Ponadto pod koniec czerwca wraz z Fundacją OnkoRejs – Wybieram Życie zorganizowany został Marsz Białymi Plamami, podczas którego ochotniczki pokonały trasę około 200 kilometrów ze Słupska do Gdańska. Wszystko, by zwiększyć świadomość odnośnie skuteczności i potrzeby wykonywania badań cytologicznych. W trakcie trasy odbyło się 6 spotkań edukacyjnych. Dodatkowo w szpitalu na gdańskiej Zaspie można zobaczyć rower z kwadratowymi kołami. W ten nietypowy sposób próbujemy na co dzień przypominać o zaskakującej rzeczywistości i badaniach profilaktycznych. W trakcie całego roku odbywały się spotkania edukacyjne, szkolenia dla kadry medycznej, a stoisko umożliwiające zapisy na darmowe badania towarzyszyło wielu wydarzeniom promującym tematykę zdrowotną w województwie pomorskim. Ponadto, co kwartał, odkrywane były nowe rysunki satyryczne autorstwa utalentowanej trójmiejskiej rysowniczki Agnieszki Szczepaniak, pracującej pod pseudonimem PaplaLAla, które są wizytówką kampanii. Wszystkie w lekki i humorystyczny sposób uświadamiały kobiety o potrzebie wykonania badań cytologicznych oraz niwelowały barierę wstydu dotyczącą cytologii.

Zapisów na badania można dokonywać poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.cytologia-pomorze.pl lub poprzez kontakt telefoniczny z infolinią pod numerem 58 727 01 30. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Profil na facebooku: @cytologiapomorze

Strona www: www.cytologia-pomorze.pl

Kampania społeczna „Rzeczywistość zaskakuje. Nie daj się zaskoczyć – zrób kolonoskopię”

 

Różnorodność działań kampanii „Rzeczywistość zaskakuje. Nie daj się zaskoczyć – zrób kolonoskopię”

W styczniu 2018 roku rozpoczęła się trzyletnia kampania promocyjno-informacyjna dotycząca profilaktyki raka jelita grubego, skierowana do mieszkańców województwa pomorskiego. W tym czasie zrealizowano wiele działań, dzięki którym wzrosła świadomość mieszkańców Pomorza na temat wysokiej skuteczności i roli profilaktyki w naszym codziennym życiu.

– Jednym z celów kampanii jest zachęcenie mieszkańców województwa pomorskiego do udziału w darmowych badaniach profilaktycznych – mówi Małgorzata Kondek – koordynator projektu – Po roku działań efekty są już widoczne, jednocześnie wiemy że mamy jeszcze sporo pracy przed sobą. Niestety zgłaszalność na badania kolonoskopowe wciąż jest za niska. Częstym powodem jest strach przed bólem, a także – co zadziwiające – lęk przed wykryciem raka. Kolejną barierą do pokonania jest wstyd oraz odpowiednie przygotowanie się do badania.

Dlatego też aktywności o charakterze promocyjno-informacyjnym skierowane są przede wszystkim do regionów o najniższym poziomie zgłaszalności na profilaktyczne badania kolonoskopowe. Do tak zwanych „białych plam” należą: powiat sztumski, bytowski, chojnicki, człuchowski, kościerski, starogardzki oraz kwidzyński.

W roku 2018 w ramach programu badań przesiewowych raka jelita grubego w COPERNICUS PL Sp. z o.o. wykonano 1800 badań kolonoskopowych, czyli o 560 badań więcej niż w roku 2017.

Dodatkowo w 2018 r. w ramach projektu w pracowniach endoskopowych podwykonawców tj. w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie oraz w Medpharma Zakład Opieki Zdrowotnej S.A. w Starogardzie Gdańskim wykonano 352 badania.

 

 Ze spotkań informacyjno-edukacyjnych skorzystało 2 439 osób, pacjenci podczas spotkań prowadzonych przez zaangażowany personel medyczny, mieli możliwość uzyskania szczegółowych odpowiedzi na często krępujące pytania.

W kampanii wykorzystano tradycyjne kanały komunikacji, takie jak outdoor, radio, prasa czy Internet. Do tej pory w ramach projektu zostało wyemitowanych blisko 150 spotów radiowych, promujących profilaktykę raka jelita grubego, oraz szereg audycji w stacjach radiowych, podczas których lekarze specjaliści przekonywali, że profilaktyka jest bardzo istotna i może uratować życie. Opublikowano na ten temat ponad 150 reklam i artykułów w prasie lokalnej. Wiosną zeszłego roku w okolicach Trójmiasta, a także na obszarach „białych plam”, pojawiły się plakaty wielkoformatowe zachęcające do badań.

Kampania obecna jest nie tylko w mediach, ale również w przestrzeni publicznej, na ulicach, bliżej odbiorców. W Kościerzynie, Kwidzynie, Bytowie i Starogardzie Gdańskim od kilku miesięcy można podziwiać cztery murale o łącznej powierzchni 290 m². Na początku bieżącego roku w Starogardzie Gdańskim, Kościerzynie i Gdańsku zawisły pomarańcze na drzewach, które wzbudzają duże zainteresowanie wśród mieszkańców. Murale, a także wszystkie pozostałe materiały promocyjne, przedstawiają ilustracje wykonane przez znaną trójmiejską artystkę, Agnieszkę Szczepanik, która w sposób inteligentny i dowcipny komentuje rzeczywistość i w swoim stylu zachęca do przełamania bariery strachu, wstydu i zgłaszania się na badania kolonoskopowe.

Kampania stawia na oryginalne i zaskakujące działania. Jednym z nich jest wykorzystywanie w okresie wiosenno-letnim sztucznego bałwana, który podczas letnich wydarzeń zachęcających do zdrowego trybu życia, organizowanych w Gdańsku przez COPERNICUS PL, przyciągał dużą uwagę.

Kolejnym nietypowym działaniem było, zorganizowanie wraz z Fundacją Onkorejs – Wybieram Życie, Marszu szlakiem Białych Plam, który trwał 9 dni i osiągnął zasięg ok. 200 km.  Podczas marszu uczestnicy w miejscowościach znajdujących się na terenach „białych plam”, zorganizowali 6 spotkań profilaktycznych, podczas których zachęcali mieszkańców do wykonywania bezpłatnych badań kolonoskopowych.

Kampania będzie trwała do końca 2020 roku. W tym roku pojawią się między innymi pokazy mappingu 3D, które w widowiskowy sposób będą przekazywały treści edukacyjne dotyczące profilaktyki raka jelita grubego.

W ramach kampanii w tym roku powstanie kolejna seria rysunków satyrycznych, które będą w lekki
i humorystyczny sposób uświadamiać mieszkańców o potrzebie wykonania badań kolonoskopowych oraz niwelować barierę wstydu dotyczącą badań.

Trzyletni projekt skierowany jest zarówno do kobiet, jak i mężczyzn aktywnych zawodowo w wieku
50-65 lat, którzy nie mają objawów raka jelita grubego i w ciągu ostatnich dziesięciu lat nie wykonywali badania kolonoskopowego. Z badań mogą skorzystać również osoby młodsze, tj. w wieku 40-65 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego, lub osoby w wieku 25-65 lat pochodzące
z rodziny z zespołem Lyncha. Zapisów można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.kolonoskopia-pomorze.pl lub kontakt telefoniczny z infolinią pod numerem 58 727 01 30.

Głównym realizatorem projektu i zarazem Partnerem Wiodącym jest COPERNICUS PL Sp. z o.o. –jeden z największych pomorskich samorządowych podmiotów leczniczych. Spółka w swojej strukturze posiada dwie pracownie endoskopowe, w lokalizacjach: Szpital św. Wojciecha i Szpital
im. M. Kopernika, gdzie są wykonywane badania, oraz Wojewódzkie Centrum Onkologii, będące specjalistycznym ośrodkiem zajmującym się problematyką chorób nowotworowych. Dzięki temu Copernicus PL zapewnia wszystkim zainteresowanym pomoc i wsparcie zarówno w zakresie profilaktyki, jak i opieki medycznej.

Partnerem projektu jest Fundacja OnkoRejs – Wybieram Życie, natomiast ośrodkami współpracującymi w zakresie realizacji badań kolonoskopowych – Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie oraz Medpharma Zakład Opieki Zdrowotnej S.A. w Starogardzie Gdańskim. Za kampanię odpowiada Strategia 360, trójmiejska agencja z 25-letnim doświadczeniem w branży marketingowej.

 

Profil na facebooku: @kolonoskopiapomorze

Strona www: www.kolonoskopia-pomorze.pl

  

 

Jak walczyć z pyłami zawieszonymi?

Najczęściej z pojęciem pyłów zawieszonych spotykamy się w kontekście smogu. Są to jedne z najniebezpieczniejszych substancji znajdujących się w powietrzu. Skąd bierze się ich szkodliwość, jak działają na organizm?

 

Czym są pyły zawieszone?

 

Określenie konkretnego składu aerozoli atmosferycznych (znanych jako pyły zawieszone) nie jest możliwe. Jest to bowiem mieszanina najróżniejszych substancji, zarówno stałych i ciekłych, które powstają na skutek niskiej emisji i trafiają do atmosfery. Można wyróżnić jednak związki, które wchodzą w ich skład najczęściej, a są to: azotany, siarczany, amoniak, tlenki (siarki, glinu, żelaza) oraz sole. Wszystkie mają formę mikroskopijnych cząstek, a zależnie od ich wielkości dzielimy je na dwie, czasem trzy lub cztery grupy: pyły zawieszone PM10, PM2.5, PM1 i PM0.1. Skrót “PM” oznaczacza cząstkę stałą (ang. Particulate Matter), a następująca po nim liczba określa maksymalną wielkość frakcji w mikrometrach.

 

Pyły PM2,5 a PM10

 

Główny podział opiera się na dwóch grupach: pyłach zawieszonych PM10 i PM2.5.

PM10 są to te cząstki, których średnica nie przekracza 10 μm. Jest to wielkość 5-7 razy mniejsza od grubości włosa! Pyły te przy każdym wdechu bez problemu przedostają się do naszych płuc i oskrzeli, podrażniają drogi oddechowe, powodują astmę, a w skrajnych przypadkach prowadzą do nowotworów płuc i krtani.

PM2.5 składa się z bardzo drobnego pyłu, którego cząstki nie przekraczają wielkości 2,5 μm. Stanowią nawet 75% pyłów PM10 znajdujących się w atmosferze. Są one szczególnie niebezpieczne dla zdrowia, ponieważ ze względu na mikroskopijne rozmiary trafiają nie tylko do pęcherzyków płucnych, ale bez trudu wnikają do systemu krwionośnego.

 

Wpływ pyłów zawieszonych na zdrowie

 

Lekarze są zgodni co do tego, że aerozole atmosferyczne mają bardzo negatywny wpływ na nasze zdrowie. Stanowią one jedne z najbardziej kancerogennych związków znajdujących się w powietrzu, a powodują przede wszystkim nowotwory krtani i płuc. Ponadto ich działanie skutkuje szeregiem innych chorób, takich jak infekcje dróg oddechowych, choroba niedokrwienna serca, a nawet zawał. Szacuje się, że na skutek tych dolegliwości co roku umiera przedwcześnie ok. 40 tys. Polaków.

Szczególnie narażone są kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze. Pyły zawieszone wpływają na rozwój prenatalny dziecka, mogą powodować wady rozwojowe, mniejszą masę urodzeniową, a nawet prowadzić do poronienia. U dzieci narażonych na działanie aerozoli atmosferycznych częściej pojawiają się alergie, astma, problemy z koncentracją i ciągłe uczucie zmęczenia. Dorośli i osoby starsze również mogą cierpieć z powodu tych dolegliwości, a ponadto narażeni są na nadciśnienie tętnicze, miażdżycę oraz zaburzenia płodności i układu nerwowego.

 

Jak sprawdzić poziom pyłów zawieszonych w mojej okolicy?

 

Poziom pyłów zawieszonych i innych szkodliwych związków w atmosferze możemy sprawdzić w wielu źródłach. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska posiada stacje pomiarowe rozlokowane po całej Polsce, a zebrane informacje udostępnia na swojej stronie internetowej. Inne witryny, jak np. Airly lub Smogmap, korzystają z tych danych (czasem również z własnych stacji) i prezentują je w przystępnej formie. Dla osób, które lubią korzystać ze smartfonów, powstało wiele aplikacji mobilnych, takich jak Kanarek, które na bieżąco informują o jakości powietrza w okolicy.

Są to jednak dane uśrednione i dotyczące pewnego obszaru. Jeśli chcemy znać konkretne ilości zanieczyszczeń w swoim domu lub miejscu, najlepiej zaopatrzyć się w niewielki, domowy miernik jakości powietrza. Przykładem może być kompaktowa stacja pomiarowa Ecolife Air Sensor, która mierzy poziom pyłów zawieszonych PM10 i PM2.5, lotnych związków organicznych oraz inne parametry, takie jak temperatura, wilgotność i ciśnienie. W tym przypadku dokładnie informacje numeryczne przedstawiane są w aplikacji, jednak istnieją czujniki z wyświetlaczem, nie które nie mają konieczności łączenia się z wifi.

 

Ochrona przed pyłami

 

Mając świadomość wszystkich negatywnych konsekwencji, jakie niesie ze sobą wdychanie pyłów zawieszonych, coraz więcej osób decyduje się przed nimi chronić. Poruszając się po mieście najłatwiejszym sposobem jest korzystanie z maski antysmogowej. Producenci oferują coraz więcej modeli o różnorodnym designie i przeznaczeniu, a dzięki wykorzystywanym filtrze HEPA usuwają zarówno cząstki PM10 jak i PM2.5.

Jednak aerozole atmosferyczne stanowią zagrożenie dla zdrowia również wtedy, kiedy spędzamy czas w domu. Bez trudu dostają się do środka za każdym razem, kiedy otwieramy okna i drzwi. Razem z lotnymi związkami organicznymi (LZO), które znajdują się w większości budynków, tworzą bardzo szkodliwą mieszankę. Najskuteczniejszym sposobem ochrony przed ich działaniem jest po prostu pozbycie się ich z otoczenia. W tym celu najlepiej sprawdzają się domowe oczyszczacze powietrza.

Liderem w branży oczyszczaczy powietrza jest japońska firma Sharp. Największą popularnością cieszy się ich model KC-D40EUW, który cechuje optymalny stosunek jakości do ceny. Wykorzystany w nim filtr HEPA H13 usuwa pyły zawieszone PM10 i PM2.5 ze skutecznością sięgającą 99,97%, a węgiel aktywny pozbywa się LZO oraz innych zanieczyszczeń gazowych. Oczyszczone powietrze przechodzi przez filtr nawilżacza i nabiera odpowiedniej wilgotności, a jonizator Plasmacluster wspiera cały proces, eliminując z powietrza wirusy, pleśń i grzyby.

Oczyszczacz powietrza Sharp KC-D40EUW przeznaczony jest do pomieszczeń o wielkości maksymalnej wynoszącej 26 m2, sprawdzi się więc w większości polskich mieszkań. Praca oczyszczacza to najlepszy sposób na pozbycie z domu wszystkich pyłów zawieszonych.

 

O bieganiu w miastach słów kilka

Moda na bieganie towarzyszy nam już od kilkudziesięciu lat. W zasadzie znana nam nowożytność, liczona od lat siedemdziesiątych XX wieku, oparta jest w dużej mierze na sporcie. Z jednej strony istnieje potężny przemysł sportu komercyjnego, zawodowego, którego gwiazdy oglądane są przez miliony kibiców na całym świecie, z drugiej strony sport jest coraz częściej także aktywną pasją, uprawianą w pojedynkę. wokół jednego i drugiego rodzaju sportu narósł potężny przemysł, dzięki którem można kupić różnego rodzaju gadżety, ubrania, suplementy itp. Czytaj dalej O bieganiu w miastach słów kilka

Profilaktyka raka piersi- zobacz jak zapobiec chorobie

Niestety, każdego roku na raka piersi w Polsce umiera coraz więcej kobiet. Zatrważa zwłaszcza fakt, że większość przypadków jest możliwa do wyleczenia, pod warunkiem regularnych badań. Mimo akcji informacyjnych nadal wiele kobiet ignoruje własne zdrowie i zaniedbuje wizyty kontrolne, nie wspominając o samobadaniu piersi. Istnieje wiele metod profilaktyki piersi. Wystarczy je zastosować, aby zwiększyć swoje szanse na zdrowie i dobre samopoczucie. Czytaj dalej Profilaktyka raka piersi- zobacz jak zapobiec chorobie

Zdrowe i smaczne napoje dla całej rodziny – smak i zdrowie zamknięte w szklanej butelce

Skład domowych soków i napojów wzbudza wiele wątpliwości. Pomimo, że często są one smaczne, niekorzystnie wpływają na nasz organizm. Duża zawartość cukru, ale przede wszystkim konserwantów i barwników. To te ostatnie wzmacniają smak i zapach napojów, jednocześnie jednak przyczyniają się do powstawania wielu chorób. Czytaj dalej Zdrowe i smaczne napoje dla całej rodziny – smak i zdrowie zamknięte w szklanej butelce