Artykuły medyczne

Audiometria tonalna (PTA) – jedno z podstawowych badań słuchu

Audiometria tonalna jest jednym z podstawowych badań z zakresu otolaryngologii. Określa się ją również bardzo często jako badanie PTA, co stanowi skrót od angielskiej nazwy Pure Tone Audiometry (audiometria czystego tonu).

Audiometria to proste i bezbolesne badanie, które pomaga odkryć przyczynę niedosłuchu lub zdiagnozować uszkodzenia w uchu wewnętrznym. Badanie PTA pomaga także określić stopień ubytku słuchu w zależności od częstotliwości dźwięku.

Na czym polega badanie?

Audiometria jest w pełni bezpieczna dla pacjenta. Lekarze z krakowskiego Ceterum Medycznego PROMED, zajmujący się na co dzień diagnozowaniem i leczeniem chorób z zakresu otolaryngologii uspokajają, że w przeciwieństwie do wielu innych badań PTA nie wywołuje uczucia dyskomfortu. Co więcej, dla wielu osób audiometria tonalna może być ciekawym doświadczeniem.

Pacjent w trakcie badania znajduje się w wyciszonej kabinie z przeszkloną ścianą, przez którą może obserwować osobę wykonującą PTA. Osoba poddana badaniu ma założone słuchawki, przez które emitowane są dźwięki o różnym natężeniu, a także otrzymuje specjalny przycisk. Zadaniem pacjenta jest wciśnięcie tego guzika w chwili gdy lekarz, pielęgniarka lub technik przeprowadzający PTA zwiększy lub zmniejszy głośność tonu i przytrzymywanie go aż do momentu, gdy dźwięk przestanie być dla niego całkowicie słyszalny.

W jakich przypadkach nie jest możliwe przeprowadzenie PTA?

Ze względu na to, że audiometria tonalna jest bardzo prostym i nieinwazyjnym badaniem właściwie nie ma przeciwwskazań do jego wykonywania. Nie ma także szczególnych zaleceń, które mogłyby dotyczyć pacjentów poddających się badaniu. Niemniej jednak wykonanie PTA jest niemożliwe wtedy, gdy kontakt z pacjentem jest utrudniony.

Przeciwwskazaniem do przeprowadzenia audiometrii tonalnej jest także klaustrofobia. Kabina, w której pacjent znajduje się w trakcie badania jest dosyć niewielkim, zamkniętym pomieszczeniem, co dla osób odczuwających nieuzasadniony, patologiczny lęk przed przebywaniem w tego typu miejscach może stać się barierą nie do przejścia, a przez to uniemożliwić wykonanie PTA.

Jak interpretować wyniki audiometrii tonalnej?

Pacjent otrzymuje wyniki badania tuż po jego wykonaniu. Wynik przedstawiony jest w formie audiogramu, czyli krzywej progu słyszenia dla przewodnictwa kostnego i powietrznego. Lewa strona wykresu odpowiada dźwiękom niskim, a prawa – wysokim. Linie położone w niewielkiej odległości od siebie oznaczają, że ze słuchem pacjenta nie dzieje się nic niepokojącego. Zarówno kosteczki zlokalizowane w uchu środkowym, jak i przewód słuchowy spełniają prawidłowo swoje funkcje.

Odpowiednia interpretacja linii na audiogramie może dostarczyć informacji na temat stopnia ubytku słuchu oraz przyczyn, które leżą u podłoża tej dolegliwości. Niekiedy na audiogramie widoczne są: prawidłowo przebiegająca krzywa prezentująca przewodzenie dźwięków przez kosteczki słuchowe oraz tzw. krzywa powietrzna wskazująca znacznie podwyższony próg słyszenia. Taki układ linii na wykresie informuje nas o tym, że mamy do czynienia z niedosłuchem przewodzeniowym.

Natomiast w przypadku niedosłuchu odbiorczego na wykresie widoczne są krzywe, które przebiegają bardzo blisko siebie, ale obrazują wysoki próg słyszenia. W takim przypadku przyczyną niedosłuchu są najprawdopodobniej zmiany lub uszkodzenia zlokalizowane w uchu wewnętrznym lub nawet w mózgu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *