Artykuły medyczne,  Artykuły zdrowie

Czy wiesz, że najnowsza metoda leczenia zaburzeo erekcji jest już dostępna w Polsce?

Udane życie seksualne mężczyzny w każdym wieku stanowi ważny element jego dobrego samopoczucia i satysfakcji z kontaktów międzyludzkich. Rzadko jednak mężczyźni zdająsobie sprawę z tego, że ich problemy z prawidłową erekcją mogą byd skutkiem wielu chorób. Oznacza to, że farmakoterapia,  jako  jedna  z  podstawowych  metod  leczenia,  nie  może byd zastosowana w każdym przypadku, lub jej stosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Na szczęście dla tych pacjentów, nie jest to jedyna metoda terapeutyczna.


Zaburzenia erekcji mogą mied wiele przyczyn. Specjaliści wyróżniają dwie podstawowe kategorie:  przyczyny  psychogenne  i  organiczne.  Te  pierwsze  to  10-50%  wszystkich przypadków zaburzeń wzwodu. Organiczne zaburzenia erekcji, które spowodowane mogą byd przez chorobę naczyo, zaburzenia neurologiczne, endokrynologiczne i inne, stanowią 50-80% przypadków.


W Internecie i publikacjach naukowych można przeczytać o wielu dostępnych obecnie
formach leczenia zaburzeo erekcji, jednak najnowsze osiągnięcia naukowe w tej dziedzinie zdają się nie byd jeszcze rozpowszechnione. W ostatnich latach specjaliści zajmujący się seksuologią,  urologią  oraz  radiologią  interwencyjną  zaproponowali  nową  metodę terapeutyczną w leczeniu zaburzeo erekcji o podłożu naczyniowym. Jest to procedura endowaskularna polegająca na angioplastyce balonowej tętnic biodrowych i sromowych, ich udrożnieniu i ewentualnym wszczepieniu stentów naczyniowych uwalniających leki (DES, Drug-Eluting Stents). Procedura ta może okazad się szczególnie obiecująca w przypadku mężczyzn, którzy nie odnieśli korzyści ze stosowania leczenia zachowawczego.

O leczeniu metodą VEDI
Leczenie metodą VEDI (Wewnątrznaczyniowe Leczenie Zaburzeo Erekcji) otwiera zupełnie nową ścieżkę w leczeniu impotencji. Procedura VEDI   daje możliwośd usunięcia zmian zlokalizowanych w naczyniach, które powodują zaburzenia przepływu krwi w organizmie, głównie w obszarze unaczynienia narządów płciowych. Jak wskazują liczne  doniesienia naukowe, występowanie patologii w obrębie naczyo jest odpowiedzialne za zaburzenia erekcji u ok. 50% mężczyzn skarżących się na trwałą niezdolnośd do uzyskania lubutrzymania erekcji w stopniu umożliwiającym odbycie stosunku płciowego. Zależnośd ta staje sięjeszcze bardziej widoczna przy współtowarzyszących chorobach serca, nadciśnieniu oraz cukrzycy.
 
O klinice
Zlokalizowane w Grodzisku Mazowieckim koło Warszawy, Centrum  Seksuologiczne  VEDI Clinic,  kompleksowo  oraz  dyskretnie  diagnozuje  i  leczy  problemy  związane z zaburzeniami erekcji. Doświadczony zespół medyczny placówki oferuje leczenie szczególnych przypadków zaburzeo erekcji poprzez wszczepianie protez chirurgicznych prącia, a także jako jedyny w Europie, oprócz standardowych metod terapeutycznych,  proponuje nowośd –  leczenie zaburzeo erekcji metodą VEDI. Diagnostyka zaburzeo erekcji w klinice seksuologicznej wykonywana jest kompleksowo, podczas jednego pobytu pacjenta w placówce. Składa się ona z kilku podstawowych etapów i jest  przeprowadzona  przez  lekarzy  specjalistów  zajmujących  się  różnymi  aspektami dysfunkcji seksualnych. Na początku lekarz przeprowadza z pacjentem wywiad medyczny dotyczący  problemu  z  uzyskaniem  erekcji  oraz  badanie  przedmiotowe.  W  następnej kolejności  wykonywane  są  badania  laboratoryjne,  a  ostatnim  etapem  procesu diagnostycznego są badania obrazowe. Pozwalają one najdokładniej ocenid stan narządów jamy brzusznej i układu naczyniowego.
Dokładna  diagnostyka  daje  pacjentowi,  przy  okazji  diagnostyki  zaburzeo  seksualnych, również możliwośd sprawdzenia ogólnego stanu zdrowia.
 
Dr  Marek  Filipek  –  specjalista  w  dziedzinie  urologii, stoi na czele zespołu medycznego VEDI Clinic.
www.centrumseksuologiczne.pl
www.vediclinic.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *