Wiadomości medyczne

Dlaczego odpadów weterynaryjnych nie można wyrzucić na śmietnik?

Nieodłączną częścią prowadzenia lecznic oraz gabinetów weterynaryjnych jest produkcja różnego rodzaju odpadów. Zgodnie z polskim prawem muszą być one odpowiednio segregowane, magazynowane, transportowane i utylizowane.

Każdego dnia dziesiątki tysięcy Polaków odwiedza lecznice weterynaryjne wraz ze swoimi pupilami. Dbamy o ich zdrowe, interweniujemy w sytuacjach, gdy dzieje się coś złego. Zwierzęta, które są pod naszą opieką korzystają również z różnego rodzaju zabiegów pielęgnacyjnych. To, co widać w gabinecie weterynaryjnym to oczywiście tylko jedna strona medalu. Drugą jest produkcja odpadów medycznych – te oczywiście nie są wystawiane na widok publiczny, gdyż zabrania tego prawo.

Przychodnie weterynaryjne podobnie jak normalne placówki medyczne mają ustawowy obowiązek odpowiedniego gospodarowania odpadami weterynaryjnymi, aby nie stanowiły potencjalnego zagrożenia dla zwierząt, lekarzy oraz klientów. Ustawa dokładnie określa, jak ma wyglądać gospodarka odpadami i kategorycznie zabrania np. utylizowania odpadów w nieprzystosowanych do tego miejscach.

Co to są odpady weterynaryjne?

Odpadami weterynaryjnymi nazywamy wszystko to, co powstaje w wyniku świadczenia usług weterynaryjnych w przychodniach, lecznicach i gabinetach. Do odpadów weterynaryjnych zaliczają się między innymi:

– zwierzęce zwłoki,
– organy oraz części ciała,
– krew oraz pojemniki na krew,
– narzędzia potrzebne do wykonywania zabiegów weterynaryjnych,
– bandaże, opatrunki, prześcieradła itd.,
– igły, strzykawki oraz drobny sprzęt medyczny jednorazowego użytku,
– jedzenie przeznaczone dla zwierząt leczonych w gabinetach.

Jak należy postępować z odpadami weterynaryjnymi?

Przede wszystkim wszyscy właściciele przychodni weterynaryjnych oraz ich personel muszą być zaznajomieni z przepisami w tym zakresie. Odpady weterynaryjne muszą być zabezpieczone, gdyż stanowią realne zagrożenie dla otoczenia. Odpady weterynaryjne muszą być przechowywane w odpowiednio do tego przygotowanych pomieszczeniach i oznaczonych pomieszczeniach. Szczegółowe wymagania zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1.10.2010.

Pakowanie odpadów

Odpady weterynaryjne podobnie jak odpady medyczne pakuje się w odpowiednio oznakowane worki oraz pojemniki. Do worków (napełnianych do 2/3 objętości) trafiają odpady zakaźne oraz wszelkiego rodzaju odpady, które nie mają ostrych krawędzi. Igły, narzędzia chirurgiczne i inne ostre przedmioty muszą być pakowane w pojemniki wykonane z tworzywa sztucznego. Niezwykle ważne jest oczywiście fachowe oznaczenie odpadów. Każdy worek oraz pojemnik muszą zawierać takie informacje, jak: kod odpadów, miejsce pochodzenia oraz datę zamknięcia. Worki oraz pojemniki muszą być odporne na uszkodzenia, pękanie, rozrywanie, przeciekanie, wilgoć czy zbyt łatwe otwieranie.

Transport i utylizacja

Transportem zewnętrznym oraz utylizacją odpadów weterynaryjnych zajmują się wyspecjalizowane firmy, jak EMKA S.A. Warto wspomnieć, że współpraca z doświadczonymi firmami jest dla przychodni weterynaryjnych opłacalna, gdyż mają pewność, że transport oraz utylizacja odbędą się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. Transport odpadów odbywa się samochodami, które przeznaczone są wyłącznie do tego celu. Zachowane są wszystkie procedury bezpieczeństwa, dzięki czemu nie może dojść do skażenia. Utylizacja, która przeprowadzona jest metodą termiczną (spalanie) wykonywana jest przez personel z doświadczeniem oraz w pomieszczeniu, które spełnia określone wymogi techniczne.

Źródło: EMKA S.A. – pojemniki na odpady medyczne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *