Konferencje medyczne

HARMONIZACJA PRZEPISÓW A PRAKTYKA W POSTĘPOWANIU REJESTRACYJNYM I OBROCIE PRODUKTAMI BIOBÓJCZYMI

Warsztaty specjalistyczne

 

Warsztaty przeznaczone są dla przedsiębiorców, menagerów, pracowników działów rejestracji podmiotów, które zajmują się produkcją, importem, eksportem, dystrybucją produktów biobójczych.

W związku ze zbliżającym się końcem okresu przejściowego, dotyczącego obrotu produktami biobójczymi na wszystkich podmiotach, które zajmują się tym segmentem rynku, ciąży obowiązek ponownej rejestracji swoich wyrobów. Wiąże się to ze zgromadzeniem nowej dokumentacji rejestracyjnej, która zostanie poddana ocenie według nowych zasad.

Organizowane przez nas warsztaty mają na celu przedstawienie Państwu najlepszej  drogi do skutecznej rejestracji.

Podczas spotkania omówione zostaną:

è Dyrektywa 98/8 i rozporządzenie, które ją zastąpi oraz nowelizacja Ustawy Produktach Biobójczych;

è załącznik nr 1 Dyrektywy, Biobójczej, czyli lista włączonych substancji czynnych;

è zasady pełnej rejestracji na zharmonizowanych zasadach obowiązujących w UE;

è zasady i procedury  wzajemnego uznawania pozwoleń;

è teoretyczne i praktyczne wskazówki dotyczącego  prawidłowego  przygotowania dokumentacji  rejestracyjnej;

è nowe standardy oceny dokumentacji;

è najczęściej pojawiające się problemy przy rejestracji wg nowych zasad;

Prelegentami są specjaliści – praktycy i teoretycy w dziedzinie produktów biobójczych i rejestracji.

 

TERMIN  – 26/03/2010

MIEJSCE – Warszawa

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *