Artykuły dziecko,  Artykuły medyczne,  Artykuły zdrowie,  Szkolenia medyczne

Kliniczne zastosowanie testów psychometrycznych w diagnozie dziecka

Kliniczne zastosowanie testów psychometrycznych w diagnozie dziecka

Szkolenie prowadzi dr hab. Aneta Rita Borkowska

Psycholog, specjalista w zakresie neuropsychologii rozwojowej, pracuje w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMCS (Lublin). Jej zainteresowania zawodowe skupiają się na zaburzeniach rozwoju dziecka uwarunkowanych działaniem zróżnicowanych czynników patogennych, analizowanych z punktu widzenia związku mózg – zachowanie. Jest autorką i redaktorem publikacji książkowych (m.in. "Neuropsychologia kliniczna dziecka", "Podstawy neuropsychologii klinicznej"), artykułów naukowych na temat ADHD, dysleksji rozwojowej, rozwojowych zaburzeń językowych i zróżnicowanych objawów behawioralnych po nabytych uszkodzeniach mózgu u dzieci. W obszarze praktyki psychologicznej zajmuje się diagnozą neuropsychologiczną dzieci z różnymi formami patologii zachowania, w tym dzieci z dysleksją rozwojową, oraz terapią neuropsychologiczną dzieci po uszkodzeniach mózgu i z zaburzeniami językowymi.

Charakter i zakres szkolenia Celem szkolenia jest uwrażliwienie psychologów pracujących z dziećmi na symptomy zachowania widoczne zarówno w sposobie wykonywania zadań diagnostycznych, jak i w ich wynikach ilościowych, które mogą sugerować biologiczne podłoże trudności rozwojowych. Określone symptomy mogą bowiem wymagać dalszej diagnostyki, także medycznej, w celu ustalenia pierwotnego źródła problemów dziecka.

Forma zajęć Zajęcia prowadzone będą w formie wykładu i warsztatu. Wykład poparty będzie materiałami multimedialnymi. Warsztat zawierać będzie prezentację wybranych metod diagnostycznych (uczestnicy otrzymują wybrane metody).

Program szkolenia

 • Wskazania do klinicznego, a nie psychometrycznego stosowania testów psychologicznych u dzieci.
 • Sposób wykonania metod testowych przez dzieci, sugerujący konieczność pogłębionej diagnozy neuropsychologicznej, także medycznej.
 • Symptomy w obszarze:
  • kontaktu społecznego (w tym kontaktu emocjonalnego),
  • poziomu wzbudzenia OUN,
  • innych aspektów procesów uwagi, sprawności i koordynacji motorycznej,
  • procesów percepcyjnych,
  • pamięci i uczenia się,
  • funkcji językowych i komunikacyjnych,
  • funkcji wykonawczych,
 • symptomy wskazujące na strukturalną i funkcjonalną patologię OUN.
 • Choroby somatyczne jako źródło problemów w funkcjonowaniu dziecka:
  • choroby endokrynologiczne (w tym metaboliczne),
  • choroby układu krążenia i oddechowego jako czynniki modyfikujące przebieg procesów poznawczych i emocjonalnych (możliwe wskaźniki w jakości wykonania metod psychometrycznych).

Szkolenie przeznaczone jest Wyłącznie dla psychologów i studentów ostatnich lat tego kierunku. Szkolenie nie jest adresowane do innych specjalistów.

Termin szkolenia 2, 3 czerwca 2012

Dwudniowa sesja obejmuje 15 godzin szkoleniowych.

Koszt szkolenia 400 PLN

Organizator szkolenia:

Pracownia Pomocy Psychologicznej dla Dzieci Młodzieży i Rodzin

 • 81-743 Sopot, Pomorskie
 • Sopot
 • Telefon: 507 107 329
 • Email: sekretariat@pracownia-mm.pl
 • www: www.pracownia-mm.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *