Konferencja „Dekada Kości Stawów 2000-2010”, tym razem w Katowicach

Odpowiednio wczesne rozpoznanie chorób reumatycznych może                      w znacznym stopniu minimalizować objawy jak i sam proces przebiegu choroby pod warunkiem szybkiego wdrożenia prawidłowego leczenia. Na temat służby zdrowia, finansowania i refundacji leków w reumatologii będzie można podyskutować podczas trzeciej Konferencji "Dekada Kości i Stawów                    2000-2010", która odbędzie się 24.04.20010r. w Angelo Hotel w Katowicach.
 Do jednej z najważniejszych dziedzin medycyny należy bez wątpienia reumatologia. Przejawem aktywności w tym obszarze jest Dekada Kości i Stawów 2000-2010.  Mamy tu do czynienia zarówno z chorobami układu kostno-stawowego tj. RZS, MIZS, ZZSK, ŁZS, osteoporozą oraz wielu innymi. O ile wydaje się, że pacjenci chorujący na RZS i ZZSK po bardzo długim czasie doczekali się rozpoczęcia finansowania leczenia drogich terapii biologicznych, o tyle liczna chorych na ŁZS (łuszczycowe zapalenie stawów) są nadal grupą chorych skazanych na ból i cierpienie. Dzięki Konferencji mamy nadzieję na pomoc tej grupie chorych w naświetleniu ich problemów.
Dodatkowo, nie sposób pominąć następujące fakty:
1. W kontekście nowelizacji ustawy koszykowej konieczne są zmiany w regulacji leczenia ZZSK i MIZS. Warto zastanowić się nad wprowadzeniem limitu kosztów w tej grupie leków, zamiast utrzymywać nieefektywne wyłanianie terapii inicjującej. Spowodowało to najprawdopodobniej wielomilionowe straty dla NFZ. Pamiętajmy, że przy wyłanianiu terapii inicjującej nie odbył się żaden przetarg, nieznane były kryteria wyboru oferenta, nieznany był skład komisji, nieznana była procedura odwoławcza, nieznane są do tej pory oficjalne dane dotyczące realnych nakładów poniesionych na terapię inicjującą realizowaną do końca 2009 roku. Nieznana jest efektywność prowadzonego leczenia
2. Rozszerzenie dostępności leczenia pacjentów chorych na RZS nowymi terapiami. AOTM wydała w tej kwestii pozytywną rekomendację dla leku blokującego interleukinę VI. Jego wprowadzenie do tej grupy preparatów nie będzie skutkowało dynamicznym wzrostem wydatków refundacyjnych w obrębie programu terapeutycznego. Jest to alternatywa do leków obecnie stosowanych i finansowanych przez NFZ.
3. Terapia inicjująca jest niezgodna z obowiązującym prawem i tak naprawdę płatnik nie ma możliwości zagwarantowania sobie i świadczeniodawcy wykonania ustaleń zawartych między MZ a podmiotem wyłonionym, jako donor tej terapii.
Zadaniem Konferencji Regionalnych oraz Konferencji Podsumowującej pt. "Dekada Kości i Stawów 2000-2010" jest wywołanie dyskusji oraz wzajemna wymiana wiedzy w środowisku medycznym odnośnie działań podejmowanych przez lekarzy. Ich celem jest poprawa diagnostyki, leczenia, a tym samym jakości życia pacjentów z chorobami narządów ruchu. Bardzo istotną kwestią jest wymiar ciężaru finansowego ponoszonego przez państwo i społeczeństwo w obrębie tej grupy pacjentów. To nie tylko koszty leczenia, ale również rehabilitacja jak i świadczenia socjalne. Dlatego 13 stycznia 2000 roku w Genewie pod przewodnictwem Narodów Zjednoczonych   i Światowej Organizacji Zdrowia powstał projekt, którego celem było podkreślenie problemów chorób układu mięśniowo-szkieletowego. WHO poinformowało, że więcej niż połowa chorób przewlekłych u ludzi powyżej 65 roku życia związana jest z chorobami układu kostno-stawowego.
Światowa Organizacja Zdrowia uznała lata 2000-2010 za dekadę kości i stawów.
Choroby, które wypełniają swoją definicją obszar Dekady Kości i Stawów, to nie tylko najczęstsza przyczyna przedłużającej się niezdolności do wykonywania obowiązków zawodowych, ale także źródło przewlekłego bólu, obciążenie fizyczne i psychiczne dla członków rodziny pacjenta, a także pogorszenie warunków bytowych. Skuteczność zastosowanych terapii, zapobiegania tym schorzeniom jak również ograniczania ich skutków, zgodnie z drugą zasada dynamiki, zależy od wypadkowej czasu prawidłowego rozpoznania i szybkości wdrożenia odpowiedniego leczenia farmakologicznego.
Reumatologia to dziedzina nauki, która obok osób dorosłych, głównie kobiet coraz częściej adresowana jest także do dzieci. Objawy chorób reumatycznych czasem zbyt późno diagnozowanych, w swoim zaawansowanym stadium manifestują się obecnością dużego obrzęku i zniekształceń narządów ruchu, dysfunkcją ruchu. Schorzenia reumatyczne to min. schorzenia układowe tkanki łącznej, w także zmiany w narządach wewnętrznych (OUN, sercu, nerkach, płucach, wątrobie), obecność i skala tych zmian prowadzi niejednokrotnie do zgonu pacjenta.
Będzie to możliwość dyskusji o sprawach związanych m.in. z ww. tematami, o służbie zdrowia, o finansowaniu i refundacji leków w reumatologii. Będzie to także możliwość interdyscyplinarnej wymiany wiedzy przy czynnym udziale lekarzy rodzinnych. Trzecia z dziewięciu konferencji „Dekada Kości i Stawów”, odbędzie się 24.04.2010r. w Angelo Hotel w Katowicach, ul. Sokolska 24.

Z poważaniem
dr Małgorzata Chlebicka
Faire Attention
Malgorzata.chlebicka@yahoo.pl
  +48 601 870 582

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *