Konferencje medyczne

Konferencja „Kontrowersje w położnictwie i ginekologii”

W dniach 26-27 maja 2012 roku w Wiśle odbędzie się kolejna edycja konferencji ,,Kontrowersje w położnictwie i ginekologii”. Organizatorzy – tak jak w przypadku poprzednich edycji – postanowili szczególny nacisk położyć na tematy budzące najwięcej kontrowersji i stanowiące istotny problem w codziennej praktyce lekarzy ginekologów i położników. Do grona wykładowców zaproszeni zostali specjaliści, którzy podzielą się z uczestnikami wydarzenia swoją ogromną wiedzą merytoryczną i bogatym doświadczeniem zdobytym podczas wieloletniej praktyki klinicznej, a także przedstawią najnowsze wyniki badań oraz ostatnie doniesienia naukowe.

 

W poprzedniej edycji konferencji, która odbyła się w dniach 3-4 grudnia 2011 roku, wzięło udział ponad 320 uczestników. Każdej z sześciu sesji tematycznych towarzyszyły długie dyskusje, co dało wyraz otwartości oraz chęci dzielenia się doświadczeniami między uczestnikami ze szpitali i gabinetów z całej Polski. Po raz pierwszy także lekarze uczestniczący w spotkaniu tak licznie zdecydowali się na rejestrację części wykładowych za pomocą kamer oraz dyktafonów, co niezmiernie ucieszyło zarówno wykładowców, jak i organizatorów, którzy uznali to za dowód rosnącego zainteresowania i zwiększania potrzeby rozwoju wśród lekarzy ginekologów. Pełną relację z wydarzenia można przeczytać w numerze 2/2012 ,,Forum Położnictwa i Ginekologii”.

Komitet naukowy tegorocznej konferencji ponownie zgodzili się objąć prof. dr hab. Jacek Brązert oraz prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska z Kliniki Położnictwa i Chorób Kobiecych Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Nowym elementem podczas spotkania w Wiśle będzie możliwość uczestnictwa w praktycznych warsztatach ultrasonograficznych niezbędnych do otrzymania certyfikatu sekcji USG Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

Zagadnienia, z którymi będzie można zapoznać się podczas konferencji:

Położnictwo:

 1. Wczesny (w I trymestrze ) screening wad rozwojowych u płodu.
 2. Badanie przepływu w tętnicy macicznej w ocenie ryzyka hypotrofii, peeklampsji oraz obumarć wewnątrzmacicznych płodu.
 3. Bezobjawowe skracanie się szyjki macicy- diagnostyka i postępowanie.
 4. Przyrost masy ciała u ciężarnej a powikłania okołoporodowe.
 5. Rozpoznanie i postępowanie przy podejrzeniu dystocji barkowej.
 6. Wady serc a u ciężarnej- rola kardiologa i położnika.
 7. Gdy u ciężarnej rośnie glikemia.
 8. Antykoncepcja i HTZ w cukrzycy.
 9. Blaski i cienie procedury in vitro.
 10. Insulinooporność i zespół metaboliczny a niepowodzenia wczesnej ciąży.

Ginekologia:

 1. Laparoskopia czy laparotomia we współczesnej onkologii ginekologicznej.
 2. Endometrioza a rak jajnika, czy istnieje taka zależność?
 3. Postępowanie u młodych kobiet z nowotworami jajnika.
 4. Aktualne poglądy na temat czynników ryzyka oraz sposobu postępowania w raku gruczołu piersiowego; czy aktywność fizyczna pozwala odsunąć  rozwój tego nowotworu?
 5. Mammografia czy MRI w screeningu raka jajnika.
 6. Nowe kryteria rozpoznania menopauzy i postępowanie.
 7. Modna sylwetka a zaburzenia miesiączkowania i rozrodu.

Termin konferencji obejmuje sobotę i niedzielę, by nie kolidował z pracą zawodową lekarzy zainteresowanych poruszaną tematyką. Ponadto organizatorzy mają nadzieję, że pobyt w Hotelu Stok w malowniczej Wiśle będzie dla uczestników konferencji nie tylko czasem poświęconym na pogłębianie wiedzy, ale także chwilą relaksu i odpoczynku w urokliwej okolicy Beskidów.

Organizatorzy Konferencji:

 • Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wydawnictwo Forum Sp. z o.o.

Kierownik naukowy Konferencji:

Prof. dr hab. Jacek Brązert

Więcej informacji oraz zapisy:

http://www.konferencje-medyczne.pl/kontrowersje-w-poloznictwie-i-ginekologii-1.html?a=1347/12&f=1347

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *