Zdrowie Publiczne

Portal wiedzy o zdrowiu

Kategoria: Konferencje medyczne (Strona 2 z 6)

Bezpieczeństwo w medycynie według Axence

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane najnowsze rozwiązania na rynku medycznym. Prelegenci przybliżą trendy i kierunki rozwoju rynku. Ponadto uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z najnowocześniejszym sprzętem, oprogramowaniem i rozwiązaniami dla służby zdrowia. Wśród tematów poruszanych podczas konferencji znajdą się także kwestie dotyczące bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo danych w medycynie to niezwykle ważny aspekt działalności placówek ochrony zdrowia – mówi Maciej Kubat, inżynier sprzedaży firmy Axence i jeden z prelegentów konferencji. Oprogramowanie takie, jak nVision, dedykowane m.in. publicznym i niepublicznym punktom ochrony zdrowia, pozwala na stałą kontrolę i zapobieganie wyciekowi danych pacjentów i placówek. Ponadto zapewnia kompleksowe rozwiązania dla administratorów sieci. Mogą oni dzięki temu płynnie reagować na problemy z siecią i infrastrukturą IT, które utrudniają pracę personelu medycznego czy nawet powodują utratę lub uszkodzenie danych – dodaje.

Nowoczesna Placówka Medyczna to cykl wydarzeń poświęconych wykorzystywaniu rozwiązań, systemów i sprzętu, które mają swoje zastosowanie w placówkach ochrony zdrowia. Istotnym punktem każdego spotkania jest wymiana doświadczeń i dyskusja na temat aktualnych trendów i potrzeb.

Organizatorem konferencji jest MultiTrain, zaś partnerami merytorycznymi wydarzenia są Instytut Matki i Dziecka, Wojskowy Instytut Medyczny, Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Politechnika Krakowska oraz Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka. Patronat honorowy nad konferencją objęło Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych.

 

O firmie Axence:

Firma Axence jest polskim producentem oprogramowania do kompleksowego zarządzania infrastrukturą IT. Rozwiązania przeznaczone są dla firm oraz instytucji niezależnie od profilu ich działalności. Oprogramowanie odpowiada zarówno na potrzeby administratorów sieci i specjalistów odpowiedzialnych za infrastrukturę i bezpieczeństwo IT, jak i na potrzeby kadry zarządzającej.

Teletransmisja EKG-Budowa jednolitego systemu telemedycznego w ostrych zespołach wieńcowych w Malopolsce

Marek Sowa
Marszałek Województwa Małopolskiego
i
Marcin Kuta

Koordynator wdrożenia projektu z upoważnienia Zarządu Województwa Małopolskiego

serdecznie zapraszają

na konferencję podsumowującą realizację zadania
"Teletransmisja EKG-Budowa jednolitego systemu telemedycznego w ostrych zespołach wieńcowych w Malopolsce"
w ramach Projektu "Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce"

Spotkanie odbędzie się 17 października 2013 roku o godzinie 11:00
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II (sala konferencyjna Edukatorium) im. Prądnicka 80

EUROPLAN II – konferencja na temat chorób rzadkich

Mimo że choroby z tej grupy bywają bardzo rzadkie, fakt, że jest ich ponad 6000 sprawia, że dotykają one ok. 6 proc. społeczeństwa, w Polsce nawet 2 miliony ludzi. Wśród nich jest Zespół Fabry’ego czy Niemanna-Picka, ale też choroby bardziej znane jak mukowiscydoza, hemofilia czy nowotwory dziecięce. W literaturze medycznej co tydzień opisywanych jest pięć nowych chorób rzadkich. Dotyczą one pacjentów w każdym wieku, jednak aż 75 % z nich dotyka dzieci.

Ola ma 11 lat, od ponad 8 choruje na nieuleczalną chorobę – Zespół Leigha. Urodziła się jako zdrowe dziecko. Do 3 roku życia bardzo dobrze się rozwijała: chodziła, mówiła, śpiewała piosenki, tańczyła. Niestety choroba jej to odebrała. Obecnie Ola nie chodzi, nie potrafi utrzymać sama równowagi, jej mowa uległa znacznemu pogorszeniu. Choroba, to także bardzo bolesne dystonie, epilepsja, zmiany napięcia i bóle mięśniowe.

Brak systemowych rozwiązań utrudnia osobom chorym dostęp do specjalistycznej diagnostyki, leczenia oraz opieki medycznej.Dlatego od lat zabiegamy o wprowadzenie w życie Narodowego Plan dla chorób rzadkich, który pozwoli zapewnić trwałą realizację polityki zdrowotnej ukierunkowanej na potrzeby pacjentów”- powiedział Mirosław Zieliński, Prezes Krajowego Forum na Rzecz Terapii chorób Rzadkich.

Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich jest narzędziem, które pozwoli zapewnić trwałą realizację polityki zdrowotnej ukierunkowanej na potrzeby pacjentów z chorobami rzadkimi. Narodowy Plan ma obejmować zarówno klasyfikację i rejestr chorób rzadkich, diagnostykę, opiekę zdrowotną dla pacjentów, jak i informacje, naukę i edukację w zakresie tychże chorób. „Choroby rzadkie otwierają nowy rozdział, nowe rozumienie medycyny, a przez to stanowią wielką inwestycję intelektualną, narodową oraz polityczną. Problematyka opieki nad pacjentami z chorobami rzadkimi jest bardzo szeroka. Dotyczy nie tylko diagnostyki i leczenia, ale także właściwej pomocy socjalnej dla pacjentów i ich rodzin oraz edukacji”- mówi Mirosław Zieliński, Przewodniczący Krajowego Forum na rzecz Terapii Chorób Rzadkich.

Na początku tego roku w Polsce powstała ogólna strategia poprawy zdrowia i życia osób z chorobami rzadkimi, pt. "Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich – mapa drogowa". Dokument ten wytycza kolejne etapy drogi i wskazuje, jakie kroki należy podjąć w sferze zarówno medycznej jak i społecznej, aby poprawić jakość życia pacjentów cierpiących na choroby rzadkie oraz ich rodzin, jednak wciąż jest konsultowany w resorcie zdrowia. „Jako przedstawiciele organizacji pacjenckich liczymy, że dokument ten wejdzie w życie z początkiem 2014 roku, wedle rekomendacji Rady Unii Europejskiej z dnia 8 czerwca 2009 roku”- powiedział Mirosław Zieliński.

O konferencji EUROPLAN II

By ułatwić państwom Wspólnoty wprowadzenie Narodowych Planów został powołany Europejski Projekt Rozwoju Narodowych Planów dla Chorób Rzadkich EUROPLAN, który jest realizowany w ramach pierwszego wspólnotowego programu w dziedzinie zdrowia publicznego. W ramach projektu organizowane są konferencje oceniające dotychczasowe działania państw w zakresie chorób rzadkich – polska konferencja Europlan odbędzie się już 27 września 2013 r. Podczas konferencji organizacje pacjentów, specjaliści oraz decydenci omówią i ocenią aktualną sytuację polskiej polityki wobec problematyki chorób rzadkich.

Konferencja będzie miała charakter panelowy, a poszczególne panele będą  dotyczyły:

 • Metodologii, zarządzania i realizacji Narodowego Planu dla chorób rzadkich
 • Definicji, diagnostyki, kodyfikacja i inwentaryzacji chorób rzadkich
 • Badań naukowych i edukacja
 • Centrów referencyjnych, Europejskiej Sieci Referencyjnej/ Tans-granicznej opieki zdrowotnej
 • Opieki socjalnej
 • Leków sierocych.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz, Podsekretarz Stanu Igor Radziewicz- Winnicki, Artur Fałek, Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej Ministerstwa Zdrowia, Profesor Joanna Sykut- Cegielska, Kierownik Kliniki Chorób Metabolicznych Centrum Zdrowia Dziecka, Profesor Krystyna Chrzanowska, Kierownik Poradnii Genetycznej Centrum Zdrowia Dziecka, Profesor Małgorzata Krajewska- Walasek, Kierownik Zakładu Genetyki Medycznej Centrum Zdrowia Dziecka, przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia pacjenci oraz specjalistów z dziedziny chorób rzadkich.

O Krajowym Forum na Rzecz Terapii Chorób Rzadkich oraz prowadzonej kampanii

Krajowe Forum na Rzecz Terapii Chorób Rzadkich Orphan powstało w 2005 roku jako organizacja parasolowa, skupiająca stowarzyszenia osób z chorobami rzadkimi, by wzmocnić ich siłę oddziaływania. Celem Krajowego Forum, poprzez dialog z władzami oraz instytucjami i ośrodkami zajmującymi się terapią chorób rzadkich, jest organizacja właściwego i efektywnego systemu terapii i opieki dla osób z chorobami rzadkimi.

Inicjatywa na Rzecz Osób z Rzadkimi Chorobami „Nadzieja. Mamy ją w genach”, w której ramach odbywa się kampania "Rzadkie Choroby są Częste" to zintegrowane działania mające na celu poprawę sytuacji osób z rzadkimi chorobami genetycznymi. Symbolem kampanii jest para dżinsowych chromosomów (genes i jeans). W ramach kampanii realizowane są m.in. edukacyjne Dni Dżinsowe w szkołach podstawowych, gimnazjach i na uczelniach wyższych.

 

PR

WYBRANE ASPEKTY TERAPII KRIOGENICZNEJ I HIPERBARYCZNEJ WE WSPÓŁCZESNEJ MEDYCYNIE

W imieniu Komitetu Organizacyjnego chcielibyśmy Państwa zaprosić na Konferencję Naukową pt. WYBRANE ASPEKTY TERAPII KRIOGENICZNEJ I HIPERBARYCZNEJ WE WSPÓŁCZESNEJ MEDYCYNIE.

Konferencja organizowana jest w ramach Światowego Dnia Fizjoterapeuty, pod Patronatem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, a także Dekady Kości i Stawów 2010-2020 WHO (Światowej Organizacji Zdrowia).

Konferencja nt. „Wybrane aspekty terapii kriogenicznej i hiperbarycznej we współczesnej medycynie” będzie nowatorskim i pierwszym w Polsce wydarzeniem naukowo-szkoleniowym poświęconym zbiorowemu ujęciu i prezentacji naukowej zagadnień określonych w tytule. Należy podkreślić, że KRIOTERAPIA i HIPERBARIA to znane od wielu lat metody leczenia, jak również terapii komplementarnej, alternatywnej i wspomagającej leczenie wielu chorób i obrażeń, wykorzystywane w różnych obszarach medycyny. Konferencja będzie ukierunkowana na naukowe wyjaśnienie działania tych form terapii, uzasadniające i potwierdzające ich rolę w kompleksowym leczeniu różnych schorzeń, jak również skutecznego zastosowania w profilaktyce, co wzmacnia i podkreśla rangę wydarzenia w aspekcie prospołecznym, wypełniając zalecenia i zadania zdrowia publicznego.

W Konferencji wezmą udział specjaliści fizjoterapii, a także lekarze różnych specjalności (głównie specjaliści związani z profilaktyką i leczeniem – zachowawczym i operacyjnym – schorzeń i obrażeń narządu ruchu, w tym ortopedii i traumatologii, chirurgii ogólnej, neurochirurgii, medycyny sportowej, medycyny rodzinnej i in.)                     

Program Ramowy Konferencji

 • Zastosowanie terapii kriogenicznej w wybranych dziedzinach nauki i medycyny;
 • Zastosowanie terapii hiperbarycznej w wybranych dziedzinach nauki i medycyny;
 • Łączne zastosowanie terapii kriogenicznej i hiperbarycznej jako form medycyny komplementarnej i alternatywnej w nauce i medycynie;
 • Zastosowanie terapii kriogenicznej i hiperbarycznej w leczeniu schorzeń i obrażeń narządu ruchu;
 • Tematy wolne (z obszaru krioterapii i hiperbarii, a także innych metod tzw. medycyny komplementarnej i alternatywnej).

Głównymi organizatorami Konferencji są

 • Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii,
 • Zakład Usprawniania Leczniczego Centralnego Szpitala Klinicznego MSW,
 • Fundacja Edukacji Medycznej, Promocji Zdrowia, Sztuki i Kultury ARS MEDICA.

Współorganizatorzy

 • Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem,
 • Agencja Wydawnicza MEDSPORTPRESS,
 • Fundacja Rozwoju Medycyny Sportowej.

Formuła Konferencji: wykłady na zaproszenie i prace zgłoszone przez uczestników (zapraszamy do zgłaszania prezentacji).

Szczegóły oraz karta zgłoszenia dostępne są pod adresem:

http://medsport.pl/kongresy/

JAK ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO ROSZCZEŃ PACJENTÓW

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji  „Jak ograniczyć ryzyko roszczeń pacjentów” która odbędzie się 18 września w Warszawie.

Tematyka Konferencji została dobrana na podstawie konsultacji z praktykami którzy na co dzień  pracują w Podmiotach  Leczniczych na kierowniczych  stanowiskach. Program został  ułożony w taki sposób, by  każdy uczestnik otrzymał praktyczna wiedzę, którą będzie mógł wykorzystać w  swojej codziennej pracy.

Nasze spotkania  stanowią  platformę do wymiany doświadczeń, najlepszych praktyk, oraz dają możliwość do  nawiązywania nowych zawodowych znajomości a nieraz są początkiem  długotrwałej przyjaźni.

Konferencja jest skierowana do:

Dyrektorów naczelnych w podmiotach leczniczych;

Zastępców dyrektorów w podmiotach leczniczych;

Pełnomocnikach ds. Pacjentów;

Oraz lekarzy wszystkich specjalizacji.

Szczegóły na : www.bmspolska.pl lub pod numerem telefonu: (22) 412 50 62.

Zapytania prosimy kierować na adres: info@bmspolska.pl

Zagrożenia i szanse na rynku świadczeń zdrowotnych w 2013 r.

Europejskie Centrum Biznesu, oraz Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka zapraszają na  

III edycję Krajowego Forum Menadżerów ZOZ – MEDIMANAGER 2013

13 marca 2013, Hotel Marriott, Warszawa

 

  

Tematem przewodnim drugiej edycji Forum jest

"Zagrożenia i szanse na rynku świadczeń zdrowotnych w 2013 r."

Podczas Konferencji zostaną zaprezentowane praktyczne aspekty w/w zagadnienia zobrazowane odpowiednimi przykładami. Eksperci Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka współpracują również z wiodącymi doradcami ekonomicznymi świadczącymi usługi dla ochrony zdrowia, dzięki czemu nasze projekty zawsze uwzględniają biznesową wykonalność proponowanych rozwiązań.

Podczas Forum poruszone zostaną m.in. następujące tematy:

 • Badania kliniczne – przegląd aktualnych problemów związanych z prowadzeniem badań klinicznych
 • Kontraktowanie świadczeń przez NFZ – zasady i aktualne problemy
 • Kontrole NFZ – jak się przygotować do kontroli, uczestniczyć w kontroli i odwoływać od niekorzystnych decyzji NFZ
 • Współpraca z przemysłem farmaceutycznym – wybrane aspekty marketingu w służbie zdrowia

  

ZOBACZ PROGRAM                   POBIERZ FORMULARZ

 


Strona: www.medimanager.pl

Organizator: Europejskie Centrum Biznesu

Telefon: 81 747 65 10

Mail: info@ecb.biz.pl

 

Współczesna praktyka lekarska – aspekty podatkowe, prawne i finansowe bezpiecznego prowadzenia biznesu

nazwa konferencji: Współczesna praktyka lekarska – aspekty podatkowe, prawne i finansowe bezpiecznego prowadzenia biznesu

miejsce konferencji: Hotel Tęczowy Młyn

miejscowość, ulica: Kielce ul. Zakładowa 4 woj.świętokrzyskie

 data: 02-02-2013 r.

nazwa organizatora: Biuro Rachunkowe BIUREX s.c. Ryszard i Michał Cielibała 25-614 Kielce ul. 1 Maja 103

kontakt do organizatora: 41 335-083-72, 600 294 277, e-mail: konferencja@biurex.pl

jaka platność: konferencja bezpłatana

opis konferencji:

Konferencja skierowana do lekarzy prowadzących indywidualną praktykę lekarską oraz niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także do lekarzy którzy w najbliższym czasie planują otworzyć prywatny gabinet.

Celem konferencji jest zaprezentowanie spektrum rozwiązań podatkowych, prawnych i finansowych pozwalających na bezpieczne zarządzanie działalnością gospodarczą sektora medycznego. Uczestnicy otrzymają wiedzę na tematy związane z opodatkowaniem prowadzonej przez lekarzy działalności gospodarczej oraz tematy zawodowej odpowiedzialności cywilnej. Konferencja ta swtorzy doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i dyskusji w gronie ekspertów.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja na stronie: www.konferencja.biurex.pl , gdzie znajdziecie Państwo  program i szczegółowe informacje o wydarzeniu.

Systemy i technologie do zarządzania szpitalem/przychodnią

Nowoczesne systemy i technologie wykorzystywane w placówkach ochrony zdrowia zwiększają ich efektywność, podnoszą konkurencyjność, a przede wszystkim zwiększają bezpieczeństwo pacjenta, który liczy na natychmiastową reakcję oraz fachową opiekę ze strony pracowników instytucji służby zdrowia. Postęp w technologii pozwala na sprawne wykorzystywanie poszczególnych zadań- a czas w szpitalu jest przecież najważniejszy.  Zapraszamy Państwa do udziału w V już edycji konferencji poświęconej systemom i technologiom do zarządzania szpitalem/przychodnią.

 

Zagadnienia tematyczne:

1. Systemy wspierające zarządzanie placówką medyczną:

·      komunikacja wewnątrzszpitalna,

·      systemy zarządzania jakością,

·      systemy rozliczania i generowania raportów,

·      systemy do fakturowania,

·      systemy do rozliczeń kontraktów i rozliczeń z NFZ,

·      rozwiązania BI dla szpitali,

·      zarządzanie pracą,

·      outsourcing usług niemedycznych.

2. Dokumentacja medyczna:

·      e-rejestracja,

·      obieg dokumentów (e-dokumentacja),

·      podpis elektroniczny,

·      archiwizacja dokumentacji,

·      ochrona osobowych danych medycznych – uwarunkowania prawne i proceduralne.

3. Nowoczesne metody kontaktu z pacjentem:

·      kioski internetowe,

·      portale internetowe,

·      marketing w Służbie Zdrowia.

4. Zarządzanie finansami w obrębie placówek medycznych:

·      kontraktowanie świadczeń zdrowotnych

·      pozyskiwanie funduszy na nowe inwestycje – leasing, kredyt, pożyczka, konsolidacja i organizacja zakupów grupowych?

·      placówki medyczne na GPW,

·      ubezpieczenia.

5. Najlepsze praktyki zarządzania szpitalem/przychodnią.Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli prywatnych i publicznych placówek Ochrony Zdrowia oraz administracji publicznej:

·       Kadrę menedżerską z działów: administracji, it, finansów, zamówień, hr oraz zakładów diagnostyki obrazowej i zakładów diagnostyki laboratoryjnej,

·       Przedstawicieli administracji samorządowej, w tym: przedstawicieli Urzędów Wojewódzki odpowiedzialnych za zdrowie publiczne, oraz reprezentantów władz powiatowych – doradców ds. ochrony zdrowia,

·       Przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia,

·       Przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia

REJESTRACJA

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymieniowych osób.

Każdy uczestnik otrzymuje imienny Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne oraz możliwość korzystania z przerw kawowych.

Udział jest płatny: dla pozostałych osób, w tym przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych – opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na stronie:

http://www.multitrain.pl/home/kalendarium/12-02-2013-systemy-i-technologie-do-zarzadzania-szpitalem-przychodnia.htm

Ogólnopolskie Forum Ochrony Zdrowia 2013r

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że objęliśmy patronatem "Ogólnopolskie Forum Ochrony Zdrowia 2013r.", które odbędzie się 01. marca 2013r. w budynku Oxford Tower w Warszawie, przy ul.Chałubińskiego 8.

Szkolenie rozpocznie się omówieniem najistotniejszych zmian w przepisach wchodzących w 2013. roku, a następnie podzielone zostanie na 3 równoległe ścieżki tematyczne, w których tematyka obejmie m.in.:

ŚCIEŻKA I. Prawa Pacjenta oraz Prawa Lekarza:

·         Prawa pacjenta w zakresie interwencji medycznej

·         Skutki dotyczące braku udzielenia pomocy.

·         Dochodzenie oraz skuteczna obrona przed roszczeniami Pacjentów

·         Prawa związane ze światopoglądem lekarza.

·         Prawa pracownicze

– czas pracy w podmiotach leczniczych,
– kontraktowanie – na co zwrócić największą uwagę

·         Prawo do odmowy leczenia.

ŚCIEŻKA II. Wyzwania i trendy technologiczne dla podmiotów medycznych oraz ochrona dokumentacji medycznej wraz z konsekwencjami prawnymi:

·         Rewolucja Informatyczna w podmiotach leczniczych ZOZ / NZOZ.

·         Przebieg i nowe zasady kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych.

·         Błędy w dokumentacji medycznej – konsekwencje prawne

– Ochrona danych osobowych I zasady ich przetwarzania
– Polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania systemem informatycznym
– Odpowiedzialność związana z naruszeniem przetwarzania danych osobowych

ŚCIEŻKA III. Wyzwania dla kadry zarządzającej ZOZ / NZOZ w 2013r. oraz Marketing & Public Relations w ochronie zdrowia:

·         Nowa organizacja polityki lekowej oraz przebieg i zasady kontroli NFZ w 2013r.

·         Optymalizacja kosztów w podmiotach leczniczych

·         Marketing & Public Relations w systemie ochrony zdrowia

·         Ubezpieczenia podmiotów leczniczych od zdarzeń medycznych

·         Promocja turystyki medycznej. Korzyści i sposoby na pozyskiwanie pacjenta z zagranicy

·         Przekształcenia podmiotów leczniczych w spółkę prawa handlowego i wyzwania z tym związane

 

Każda ścieżka będzie otwarta dla każdego z uczestników przez cały czas trwania szkolenia, dlatego też wszystkie osoby biorące udział w Kongresie będą mogły swobodnie wybierać najistotniejszą według swoich potrzeb tematykę.

W załączniku zamieściliśmy dla Państwa pełny harmonogram, informacje o prelegentach oraz formularz zgłoszeniowy. W ramach patronatu, każdy podmiot leczniczy z naszego katalogu uprawniony jest do specjalnych rabatów. (Prelegenci i harmonogram).

Prosimy o wypełnienie formularza i odesłanie najpóźniej do 31 stycznia na adres szkolenia@kprf.eu, aby skorzystać z rabatu (z 1199zł na 549zł netto). Fakturę proforma otrzymają Państwo dopiero po odesłaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

Jeżeli życzą sobie Państwo dodatkowo wystawienia faktury ze zwolnieniem z podatku VAT, uprzejmie prosimy o skierowanie do nas odpowiedniego oświadczenia.

W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO UCZESTNIKA NA KONFERENCJĘ, ZGŁASZAJĄCY JEST UPRAWNIONY DO OTRZYMANIA PONIŻSZYCH RABATÓW:

2. uczestników – 499zł netto za 1. uczestnika

3. lub 4. uczestników – 449zł netto za 1. uczestnika

5. lub więcej uczestników – 399zł netto za 1. uczestnika
 

Uwaga! Każdy zgłoszony uczestnik dzięki udziałowi w Konferencji otrzyma również:

·         materiały szkoleniowe w formie papierowej oraz elektronicznej,

·         serwis kawowy oraz poczęstunek w dniu Kongresu,

·         dyplom potwierdzający ukończenie Szkolenia.


Zgłoszenie udziału w Kongresie jest równoznaczne z akceptacją “REGULAMINU UCZESTNICTWA W SZKOLENIU “. Regulamin oraz pełny program dostępny jest również na naszej stronie internetowej, gdzie także mogą Państwo zgłosić swój udział:

www.szkolenia.kprf.pl

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt pod numer telefonu podany w stopce.

Z wyrazami szacunku,

 

Interdyscyplinarne Oblicza Reumatologii

III Ogólnopolska Konferencja

8-9.02.2013 Warszawa

(Hotel Novotel Centrum, ul. Marszałkowska 94/98)

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy

Już po raz trzeci mamy przyjemność zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję „Interdyscyplinarne Oblicza Reumatologii” organizowaną przez Interdyscyplinarną Akademię Medycyny Praktycznej (IAMP). Ponownie spotkamy się z świetnymi wykładowcami z „naszego reumatologicznego kręgu”, ale również z wybitnymi specjalistami z innych dziedzin. Praktyczne podejście do trudnych niejednokrotnie i wymagających konsultacji innych specjalistów pacjenta jest naszym chlebem powszednim. Mamy nadzieję, że wykłady na które Państwa w czasie tej konferencji już teraz zapraszamy pomogą nam w codziennej pracy.

Zachęcamy już dziś do przesyłania propozycji tematów (na adres: biuro@iamp.com.pl), które w Państwa odczuciu powinny się znaleźć w programie. Mamy szansę na wspólne tworzenie programu naukowego konferencji.

Przypominamy jednocześnie, iż wszyscy uczestnicy konferencji otrzymają nie tylko program ale i wydrukowane materiały szkoleniowe z najważniejszymi informacjami, które przekażą nam wykładowcy.

Rejestracja online: http://www.obliczareumatologii.pl/zgloszenia.php
 

Page 2 of 6

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén