Nowości medyczne,  Wiadomości medyczne

Narodowy Program Zdrowia

 

Narodowy Program Zdrowia stanowi główny dokument w zakresie promocji oraz ochrony zdrowia.
Polski program obejmuje integrację działań międzyresortowych na rzecz poprawy oraz utrzymania odpowiedniego zdrowia społeczeństwa .
Główną przyczyną modyfikacji owego projektu jest uznawanie zdrowia za wartość najważniejszą. Głównym zadaniem jest ogólna poprawa zdrowia ludności oraz jakości ich życia. Najważniejszym celem jest uświadamianie społeczeństwie, iż każdy jest odpowiedzialny za swoje zdrowie.

Celem NPZ jest:
1. Zwiększenie aktywności fizycznej ludności.
2. Poprawa sposobu żywienia ludności i jakości zdrowotnej żywności.
3. Zmniejszenie rozpowszechnienia palenia tytoniu.
4. Zmniejszenie i zmiana struktury spożycie alkoholu.
5.Ograniczenie używania substancji psychoaktywnych i związanych z tym szkód zdrowotnych.
6. Zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej społeczeństwa oraz działań w zakresie promocji zdrowia.
7.Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie występowaniu zaburzeń psychogennych.
8. Zmniejszenie narażania na czynniki szkodliwe w środowisku życia i pracy.
9. Poprawa stanu sanitarnego kraju.
10. Zmniejszenie częstości wypadków, szczególnie drogowych.
11.Zwiększenie sprawności i skuteczności pomocy doraźnej w nagłym zagrożeniu życia.
12. Zwiększenie dostępności i usprawnienie podstawowej opieki zdrowotnej.
13.Zapobieganie występowaniu oraz skutkom wcześniactwa i małej urodzeniowej masy ciała.
14.Usprawnienie wczesnej diagnostyki i czynnej opieki nad osobami z ryzykiem rozwoju niedokrwiennej choroby serca.
15.Usprawnienie wczesnej diagnostyki i zwiększenie efektywności leczenia nowotworów złośliwych szyjki macicy i sutka.
16.Stwarzanie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym włączanie się lub powrót do czynnego życia.
17. Zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobą zakaźnym.
18.Intensyfikacja profilaktyki próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci, młodzieży oraz kobiet ciężarnych.
Rząd powinien wspierać program po przez przekazywanie środków finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *