Artykuły dziecko,  Artykuły medyczne,  Artykuły zdrowie

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu ? co powinieneś wiedzieć?

Niestety, wypadki chodzą po ludziach i nie ma znaczenia miejsce, w którym obecnie przebywasz. Niezależnie od tego, czy doznałeś krzywdy w pracy, na drodze czy – czasem tak bywa – w szpitalu, bezsprzecznie przysługuje Ci tzw. odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu.
 
 
Na czym polega?
 
Uszczerbek na zdrowiu można rozróżnić na trwały i długotrwały. Trwały uszczerbek polega na stałym rozstroju zdrowia, który skutkuje zaburzeniem funkcjonowania organizmu. Za długotrwały uszczerbek uznaje się trwający co najmniej 6 miesięcy, ale z realnymi rokowaniami na całkowite wyzdrowienie. Biorąc z kolei wypadek przy pracy jednorazowe odszkodowanie przysługuje w wysokości 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu we wszystkich przypadkach może zostać wypłacone w postaci:
 
 
– odszkodowania za powstałe w wypadku obrażenia ciała,
– zwrotu kosztów leczenia, opieki czy rehabilitacji, jak również wszystkich niezbędnych do leczenia leków,
– zwrotu kosztów renowacji pojazdu, holowania, wynajmu zastępczego samochodu itd.,
– zadośćuczynienia za krzywdę psychiczną oraz fizyczną,
– zasiłku chorobowego w sytuacji niezdolności do pracy,
– świadczenia rehabilitacyjnego,
– renty pokrywającej stratę wynagrodzeń.
 
 
Kto może się o nie ubiegać?
 
O odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu może starać się ofiara wypadku komunikacyjnego (a więc kierowca, pasażer, pieszy, rowerzysta, motocyklista i inni uczestnicy ruchu drogowego), poszkodowany w wyniku wypadku w pracy – pracownik oraz pokrzywdzony na skutek błędu w sztuce lekarskiej – pacjent szpitala czy innej placówki medycznej będący pod opieką lekarza. Jeżeli osoba – w którymkolwiek z podanych wyżej przypadków – umrze, prawo do roszczeń przejmuje jej rodzina.
 
Kto wypłaca odszkodowanie?
 
Rekompensata pieniężna może zostać wypłacona przez ubezpieczyciela samochodu z polisy OC lub przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W momencie wypadku przy pracy koszty te powinien ponosić pracodawca. Z kolei jeśli mowa o błędzie popełnionym przez lekarza, całokształtem sprawy zajmuje się specjalnie powołana do tego celu komisja lekarska.
 
 
 
Fachową pomoc w procesie ubiegania się o odszkodowanie zapewnia Ogólnopolskie Centrum Odszkodowań.
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *