Artykuły medyczne,  Artykuły zdrowie

Pierwsze w Polsce wytyczne dotyczące terapii wysiękowej postaci AMD lekiem Lucentis® (ranibizumab)

Zespół lekarzy retinologów, we współpracy z Polskim Towarzystwem Okulistycznym, opracował wytyczne dotyczące terapii wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) lekiem Lucentis® (ranibizumab). Algorytm postępowania stanowi pierwsze wytyczne dotyczące terapii AMD ranibizumabem  w Polsce i zbliża krajowe terapie do standardów międzynarodowych.

 

Wytyczne zostały przygotowane przez zespół szesnastu okulistów reprezentujących piętnaście kluczowych ośrodków retinologicznych z całego kraju. Dokument to efekt ponad  5. lat doświadczeń klinicznych w stosowaniu preparatu Lucentis® przez polskich okulistów. Opracowywanie tego typu standardów postępowania jest powszechne na całym świecie, dlatego też pierwsze wytyczne Polskiego Towarzystwa Okulistyczne dla ranibizumabu należy uznać za istotny zwrot w terapii wysiękowej postaci AMD.

 

Zalecenia terapeutyczne dotyczące stosowania preparatu Lucentis w leczeniu wysiękowej postaci AMD zostały przygotowane przez lekarzy praktyków, którzy na co dzień zajmują się leczeniem tych pacjentów, a następnie zaakceptowane przez wybitnych profesorów okulistyki. Mamy nadzieję, że pomogą one w podejmowaniu trudnych decyzji terapeutycznych – mówi  prof. dr hab. n. med. Wojciech Omulecki, Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

 

Wytyczne dotyczące leczenia wysiękowej postaci AMD lekiem Lucentis® (ranibizumab) przedstawione są w praktycznej i skondensowanej formie przewodnika, składającego się z ośmiu części dotyczących diagnostyki, kryteriów włączenia i wyłączenia z leczenia, jego fazy wstępnej, monitorowania pacjenta, kryteriów kontynuacji terapii, jej zawieszenia oraz przerwania. Dokument zawiera więc zbiór praktycznych informacji, których lekarze nie znajdą w charakterystyce produktu leczniczego.

 

Przygotowanie wytycznych było odpowiedzią na oczekiwania środowiska retinologów. Mimo długiej, ponad pięcioletniej obecności leku na polskim rynku, nadal zdarzało się wiele pytań ze strony lekarzy okulistów dotyczących jego stosowania. Paradoksalnie to właśnie tak długi okres badań oraz zbierania danych wpłynął znacząco na wiarygodność i obiektywizm zaprezentowanych wytycznych. Jest to dziś jedyna skuteczna, bezpieczna i zarejestrowana  terapia w leczeniu AMD.

 

Wytyczne dotyczące terapii wysiękowej postaci AMD preparatem Lucentis® są udostępnione na stronie wydawnictwa Okulistyka (www.okulistyka.com.pl).

 

O leku Lucentis®

 

Lek Lucentis jest dopuszczony do obrotu w ponad 85 krajach we wskazaniu do stosowania w leczeniu wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD, age-related macular degeneration) oraz w ponad 30 krajach we wskazaniu do stosowania w leczeniu zaburzeń  widzenia spowodowanych cukrzycowym obrzękiem plamki (DME, diabetic macular edema). W marcu 2011 roku unijny Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP, Committee for Medicinal Products for Human Use) wydał pozytywną opinię na temat stosowania leku Lucentis w leczeniu pogorszenia widzenia spowodowanego niedrożnością naczyń żylnych siatkówki (RVO, retinal vein occlusion), w tym zarówno niedrożnością jednej z gałęzi żyły środkowej siatkówki, jak i samej żyły środkowej siatkówki.

Lek Lucentis charakteryzuje się dobrze określonym profilem bezpieczeństwa, a firma Novartis systematycznie i na bieżąco dokumentuje i ocenia bezpieczeństwo i tolerancję leku Lucentis w zarejestrowanych wskazaniach. Do chwili obecnej globalna ekspozycja na Lucentis wynosi ponad 750 000 pacjentolat.

Firma Novartis rozpoczęła program badawczy LUMINOUS™ – jedno z zakrojonych na najszerszą skalę badań obserwacyjnych w okulistyce, które dostarczy dodatkowych dowodów naukowych na temat długookresowej skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku Lucentis w zarejestrowanych wskazaniach w warunkach codziennej praktyki lekarskiej.

Informacje na temat firmy Novartis

 

Firma Novartis dostarcza rozwiązania zdrowotne zaspokajające ciągle zmieniające się potrzeby pacjentów i społeczeństw. Novartis to firma skupiona wyłącznie na ochronie zdrowia, która oferuje zdywersyfikowane portfolio produktów, które w sposób optymalny zaspokajają te potrzeby: innowacyjne leki, produkty okulistyczne, tanie leki generyczne, prozdrowotne produkty dla konsumentów, szczepionki ochronne i narzędzia diagnostyczne. Novartis to jedyna firma zajmująca wiodącą pozycję we wszystkich tych obszarach. W 2010 roku grupa kapitałowa Novartis osiągnęła sprzedaż netto wynoszącą 50,6 miliarda dolarów amerykańskich, z czego około 9,1 miliarda (8,1 miliarda po wyłączeniu odpisów amortyzacyjnych) zainwestowała w działalność badawczo-rozwojową. Grupa kapitałowa Novartis, której siedziba znajduje się w Bazylei w Szwajcarii, zatrudnia około 119 tysięcy pracowników na pełen etat i prowadzi działalność w ponad 140 krajach na całym świecie. Więcej informacji można uzyskać w Internecie pod adresem: http://www.novartis.com.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *