Nowości medyczne,  Wiadomości medyczne

Promocja zdrowia, zdrowie publiczne

 

Promocja zdrowia stanowi dziedzinę nauki, która ma na celu podniesienie ogólnego poziomu wiedzy dotyczącego zapobiegania chorobom, a także zwiększenie kontroli nad zdrowiem. Konsekwencją tego procesu ma być poprawa stanu zdrowia społeczeństwa. W karcie Ottawskiej można odnaleźć strategie, jakie przyjęła promocja zdrowia. Możemy do nich zaliczyć „budowanie polityki zdrowotnej; tworzenie środowisk wspierających zdrowie; intensyfikowanie działań społecznych na rzecz zdrowia; rozwijanie indywidualnych umiejętności służących zdrowiu; reorientacja służby zdrowia”.
Na rozwój promocji zdrowia społeczeństwa ma wpływ, to, w jaki sposób postrzegane jest powszechnie zdrowie oraz modyfikacja wyuczonych zachowań na prozdrowotne. Edukacja zdrowotna, a także rozwój programów oraz profilaktyka pierwotna chorób to elementy tworzące promocję zdrowia.
Zdaniem Bożkowej, Sito obejmują one takie zagadnienia jak między innymi :
– Styl życia i zachowania mające wpływ na zdrowie ( żywienie, aktywność fizyczna, palenie tytoniu, picie alkoholu, używanie narkotyków, zachowania seksualne);
– zagrożenia ze strony środowiska (zanieczyszczenie wody lub powietrza);
– działania, które za pomocą różnych mechanizmów zapobiegają chorobom ( szczepienia ochronne, karmienie piersią, jodowanie soli).
Promocja zdrowia obejmuje takie problemy jak:
• Palenie tytoniu
• Picie alkoholu
• Nadużywanie leków
• Zażywanie narkotyków
• Budowa mieszkań oraz osiedli
• Polityka dotycząca żywienia i żywności
• Trudności w pokonywaniu codziennych problemów oraz w funkcjonowaniu w społeczeństwie.
Szczególną uwagę należy zwrócić na przygotowanie dzieci do „współuczestniczenia w ochronie i promowaniu swego zdrowia, jako wartości, dzięki której jednostka czy grupa mogą realizować swoje aspiracje i potrzebę satysfakcji, a z drugiej strony- radzić sobie z całokształtem warunków szeroko pojętego środowiska” . Bardzo ważne jest to, by rozwijać zachowania prozdrowotne już w klasach I-III szkoły podstawowej, gdyż jest to okres, w którym można uchronić dzieci przed różnego rodzaju czynnikami, które mogą mieć negatywny wpływ na ich zdrowie oraz życie.

Chcesz wiedzieć więcej lub może zacząć studiować ciekawy kierunek jakim jest: Zdrowie Publiczne Studia, sprawdź uczelnie w Polsce, które oferują kierunek jakim jest Zdrowie Publiczne, Promocja Zdrowia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *