Artykuły medyczne,  Artykuły zdrowie

Rodzaj terapii wpływa na proces decyzyjny

Terapia osób uzależnionych będzie skuteczna, jeśli jej uczestnicy nabędą umiejętność podejmowania decyzji w oparciu zarówno o jej bezpośrednie skutki, jak i odroczone w czasie konsekwencje – wynika z badań psychologicznych przeprowadzonych w SWPS.

Dr Agnieszka Bratkiewicz, psycholog z SWPS w Warszawie, zbadała różnice w podejmowaniu decyzji między osobami uzależnionymi i nieuzależnionymi od narkotyków. – Obserwacje prowadzone przez terapeutów wskazują, że narkomani często nieumiejętnie planują swoje przyszłe działania – wyjaśnia badaczka.

Badanie pokazało, że na proces decyzyjny osób uzależnionych wpływa rodzaj prowadzonej terapii. Przykładowo pacjenci uczestniczący w terapiach substytucyjnych (z wykorzystaniem metadonu czy buprenorfiny) koncentrują się na ich pozytywach, czyli zyskach, zaś pacjenci korzystający z terapii abstynencyjnych uzależniają swe decyzje od kosztów, jakie w związku z ich podjęciem będą zmuszeni ponieść.

– Wyniki pozwalają wyciągnąć wniosek, że terapia osób uzależnionych będzie skuteczna jeśli dzięki niej uczestnicy nabędą umiejętność podejmowania decyzji w oparciu zarówno o jej bezpośrednie skutki, jak i odroczone w czasie konsekwencje, zarówno zyski, jak i koszty. Podobnie, jak przebiega to u osób zdrowych – wyjaśnia Bratkiewicz. 

Co ciekawe, badanie pokazało, że w terapii ośrodkowej osoby uzależnione podejmują mniej ryzykowne decyzje niż osoby nieuzależnione. Jednak nawet niewielkie odroczenie konsekwencji w czasie sprawia, że zaczynają decydować znacznie bardziej ryzykownie. Dla osób zdrowych odsunięcie konsekwencji w czasie nie wpływa na podjęcie bardziej ryzykownych decyzji.

Większość ludzi, podejmując decyzje, bierze pod uwagę przede wszystkim ich bezpośrednie skutki, ale też konsekwencje oddalone w czasie. Natomiast osoby uzależnione, podczas podejmowania decyzji kierują się prawie wyłącznie natychmiastowymi i bliskimi ich skutkami, niemal ignorując konsekwencje, które wystąpią dopiero w przyszłości. Odsunięcie pewnych konsekwencji w czasie sprawia, że zaczynają one być ignorowane przez osoby uzależnione. Podobnie podejmują decyzje ludzie zdrowi, którzy uzyskali wysoki wynik na skali poszukiwania doznań.

Badanie zostało zrealizowane w 2010 roku w ramach pracy doktorskiej. Zastosowano w nim procedury eksperymentalne dotyczące podejmowania decyzji w sytuacjach pewnych, związanych z codziennym życiem oraz w sytuacjach związanych z ryzykiem.

***
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interdyscyplinarne studia społeczno-humanistyczne w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach. Od 16 lat uczelnia jest jednym z najważniejszych ośrodków studiów psychologicznych w kraju. Obecnie kształci około 13,5 tys. studentów. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach: psychologia (w Warszawie i Wrocławiu), kulturoznawstwo, socjologia i prawo oraz doktora habilitowanego w dyscyplinach psychologia (w Warszawie i Wrocławiu) i kulturoznawstwo. Tradycją SWPS są cykle otwartych imprez naukowych, popularnonaukowych i kulturalnych. Częstymi gośćmi uczelni są światowej sławy naukowcy, znani artyści i przedstawiciele świata mediów. SWPS jest organizacją społecznie odpowiedzialną, m.in. wspiera rozwój sztuki, realizując cykl wydarzeń Kultura Wysokich Napięć.

PR

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *