Artykuły Kobieta Mężczyzna,  Artykuły medyczne

ROZMOWA KONTRA RAK – RAPORT SIEMENSA

Polska w dalszym ciągu utrzymuje się w niechlubnej czołówce rozwiniętych krajów z najwyższą umieralnością na raka szyjki macicy. To przede wszystkim skutek niewystarczającego korzystania z badań profilaktycznych przez Polki. Jak wskazują wyniki badań w opublikowanym dziś Raporcie Siemensa, jednym z zaskakujących powodów takiego stanu rzeczy może być …unikanie rozmów o zdrowiu z bliskimi.

Badacze pod kierownictwem prof. Aleksandry Łuszczyńskiej, uznanej psycholog zdrowia ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i University of Colorado, zapytali ponad 1200 Polek o czynniki, które powstrzymują je przed regularnym robieniem badań cytologicznych. Niemal 60% respondentek jako jedną z barier wskazało brak rozmów o profilaktyce z bliskimi kobietami: matkami, córkami, siostrami, przyjaciółkami. Podobny odsetek badanych kobiet stwierdził, że unika samej myśli o możliwości choroby – a zatem także wizyty u lekarza.
Fakt, że tak ważnymi barierami profilaktyki nowotworowej są te o charakterze psychospołecznym, to zarazem zła i dobra wiadomość, twierdzi prof. Łuszczyńska. „Wyniki potwierdzają, że samo zapraszanie na bezpłatne badanie cytologiczne to za mało. Niewiele daje też straszenie, którym posługuje się wiele kampanii promujących profilaktykę – podkreśla badaczka. – Z drugiej jednak strony tego rodzaju przeszkody są bezpośrednio zależne od samych kobiet. Przy wsparciu rodziny, lekarzy pierwszego kontaktu, a także mediów możliwe jest ich przełamanie.”
Publikacja Raportu Siemensa jest jednocześnie początkiem kampanii społecznej Rozważna & Profilaktyczna. W jej ramach odbędą się trzy debaty, skierowane do grup o największym wpływie na kształtowanie postaw prozdrowotnych: dziennikarzy zajmujących się tematami zdrowia, autorów kampanii społecznych i lekarzy. „Chcemy, aby Raport Siemensa był wskazówką dla wszystkich zaangażowanych w profilaktykę – lekarzy, personelu medycznego, dziennikarzy, organizacji pozarządowych i instytucji państwowych. Im lepiej rozumiemy bariery, tym lepiej potrafimy działać na rzecz ich przełamania” – mówi Zbigniew Paweł Migdalski, dyrektor Sektora Healthcare w Siemensie.
Kampania Rozważna & Profilaktyczna to także strona internetowa
www.rozwazna.pl, na której można dowiedzieć się, jak rozmawiać z bliskimi na trudne tematy związane ze zdrowiem intymnym, a także jak radzić sobie z własnymi i cudzymi wymówkami, którymi często tłumaczymy lekceważenie profilaktyki. Dyskusja na ten temat toczy się także na stronie kampanii w portalu społecznościowym facebook: www.facebook.com/rozwazna.
Partnerami merytorycznymi kampanii zorganizowanej przez firmę Siemens są Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej i Polskie Towarzystwo Ginekologiczne.

Siemens Sp. z o.o., polska spółka regionalna globalnego koncernu Siemens AG, istniejąca od 1991 roku, jest firmą z branży elektronicznej i elektrotechnicznej. Oferuje na polskim rynku rozwiązania i produkty Siemensa, a także usługi inżynieryjne, doradcze i serwisowe z zakresu automatyki i techniki napędowej dla przemysłu, instalacji i systemów wytwarzania energii oraz jej przesyłu i rozdziału, techniki i aparatury medycznej, produktów i rozwiązań informatycznych, transportu szynowego, systemów zarządzania obiektami oraz infrastruktury komunalnej i specjalistycznej. Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.siemens.pl.

Sektor Healthcare Siemensa jest jednym z największych na świecie dostawców produktów, usług i kompletnych rozwiązań dla sektora medycznego. Oferta Sektora zawiera bogate portfolio sprzętu i rozwiązań dla medycyny, obejmujących diagnostykę obrazową, diagnostykę laboratoryjną, systemy terapeutyczne oraz szpitalne systemy informatyczne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *