Artykuły Kobieta Mężczyzna

Safety Assessor i ocena bezpieczeństwa kosmetyków

Osoba odpowiedzialna za ocenę bezpieczeństwa kosmetyku nazywa się Safety Assessor (wolne tłumaczenie – biegły bezpieczeństwa). Ocena bezpieczeństwa kosmetyku to elementarny proces wprowadzenia każdego kosmetyku na rynek. Dlaczego? Ponieważ każdy kosmetyk to pewna substancja lub mieszanina przeznaczona dla kontaktu z ludzkim ciałem  w ściśle określonym celu. Ludzkie ciało jest podatne na wiele różnych czynników zewnętrznych – w szczególności substancji. Np. formalina stosowana w lakierach do paznokci, ale również szamponach do włosów jest substancją co prawda nieszkodliwą sensu stricto, ale już wydobywający się z niej trujący gaz formaldehyd powoduje podrażnienia skóry i reakcje alergiczne. Safety Assessor posiadający odpowiednie kwalifikacje (wyższe wykształcenie oraz ukończony kurs) jest właśnie odpowiedzialny za to, żeby sprawdzić czy aby na pewno ten formaldehyd z jakiegokolwiek powodu nie znajduje się w kosmetyku w takiej ilości, która zagrażałaby zdrowiu konsumenta. 
Na Safety Assessorze spoczywa odpowiedzialność za ocenę bezpieczeństwa kosmetyku. Ma ona dwojaką naturę – moralną i prawną. Moralnie musi się on liczyć z tym, że jego decyzji potencjalnie wiąże się z ryzykiem błędu, który może doprowadzić do krzywdy drugiego człowieka. Idzie za tym zasadnicza cecha charakteru każdego Safety Assessora – nerwy ze stali. Prawnie osoba taka ponosi odpowiedzialność deliktową m.in. za szkody poniesione (wyrażone np. w pieniądzach) przez swojego zleceniodawce w wyniku przymusowego wycofania produktu z rynku. Inaczej wygląda sytuacja w wypadku umowy o pracę. Wtedy za potencjalne szkody wyrządzone przez błędną ocenę bezpieczeństwa kosmetyku Safety Assessora odpowiada pracodawca. 
Co konkretnie musi zbadać Safety Assessor przy ocenie bezpieczeństwa kosmetyku. Przede wszystkim należy stwierdzić czy w kosmetyku nie znajdują się substancje niedozwolone przez prawo np. metotreksat. Pełna lista takich substancji znajduje się w odpowiednim załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia. Inną rzeczą jest zbadanie kosmetyku pod względem toksykologicznym – czy wszystko znajduje się w odpowiedniej proporcji, czy nawet substancje dozwolone lub dozwolone warunkowe nie stanowią zagrożenia. Oczywiście określa się również potencjalne zagrożenie dla zmiany właściwości substancji w wyniku użytkowania oraz stwierdza się domyślne właściwości kosmetyku. Wszystko to składa się na spójną opinie Safety Assessora. 
Ocena bezpieczństwa kosmetyku – Cosmetosafe – sprawdź!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *