Artykuły zdrowie,  Poradniki

Schizofrenia – formy oraz miejsca pomocy i wsparcia w chorobie

Wsparcie psychiatry lub psychoterapeuty bywa konieczne i nie należy się przed nim wzbraniać. Szczególnie w przypadku występowania sygnałów niepokojących, takich jak utrata chęci życia, myśli samobójcze, omamy i urojenia, utrata kontaktu z otoczeniem należy niezwłocznie zgłosić się po pomoc do specjalisty.

Gdzie szukać pomocy?

Objawy zaburzeń zdrowia psychicznego są niecharakterystyczne i mogą towarzyszyć różnym chorobom, jednak w przypadku dostrzeżenia jakichkolwiek niepokojących objawów warto zgłosić się do lekarza. Pierwsza wizyta nie musi odbywać się u psychiatry – po  poradę zgłosić się można do swojego lekarza rodzinnego, który w określonych przypadkach może skierować pacjenta do psychologa, czy psychiatry.

Warto pamiętać, że pomoc psychiatry można uzyskać bezpłatnie a do odbycia wizyty nie jest konieczne skierowanie.

Jak wygląda wizyta u lekarza psychiatry?

Psychiatra w trakcie wizyty nie stosuje wysublimowanych metod diagnostycznych – podstawą jest szczera rozmowa.

Lekarz zadaje pytania, chcąc uzyskać informacje mające naprowadzić go na właściwą diagnozę. Niektóre z nich mogą dla pacjenta być nieco dziwne, inne krępujące, ale uzyskanie odpowiedzi na nie jest konieczne do postawienia prawidłowego rozpoznania.

W przypadku diagnozy schizofrenii ważne, by jak najszybciej rozpocząć terapię i wdrożyć stosowną farmakoterapię. W wielu wypadkach możliwe jest prowadzenie leczenia w środowisku chorego, wśród rodziny, jednak czasami hospitalizacja jest nieunikniona.

Leczenie w szpitalnych oddziałach psychiatrycznych

Leczenie szpitalne jest konieczne w przypadkach ciężkich zaburzeń psychicznych, gdy pacjent stanowi zagrożenie dla siebie lub otoczenia, jest agresywny lub przeciwnie – spowolniały, wycofany, przez co nie jest w stanie zaspokajać swoich podstawowych potrzeb, a nie może liczyć na pomoc w domu.

Jak zmniejszyć ryzyko hospitalizacji w oddziale psychiatrycznym?

Hospitalizacja może być również nieunikniona u chorych, którzy nie przyjmują leków i nie stosują się do lekarskich zaleceń. Warto jednak wspomnieć, że ten problem można również rozwiązać inaczej, poprzez zastosowanie tzw. LAI, czyli długodziałających leków przeciwpsychotycznych podawanych w formie iniekcji co kilka tygodni przez personel medyczny. Taki rodzaj terapii pozwala uwolnić się od przymusu codziennego przyjmowania leków doustnych i zmniejszyć nawet o 60 procent ryzyko hospitalizacji!

Pośrednie formy opieki psychiatrycznej

hands-216982_1280Leczenie szpitalne oczywiście nie wyczerpuje wszystkich możliwości, które osobom chorym na schizofrenię ma do zaoferowania psychiatria.

Jedną z form opieki psychiatrycznej jest pobyt na oddziale dziennym (przykładowo od godziny 8:00 do 15:00 przez pięć dni w tygodniu, przeważnie połączony z intensywną terapią zajęciową).

Inną jest terapia na oddziale leczenia domowego – tutaj główny ciężar spoczywa na rodzinie chorego, która spełnia rolę opiekuna terapeutycznego w domu pacjenta, a od czasu do czasu lekarz, psycholog lub pielęgniarka zjawiają się na wizycie kontrolnej. Z całą pewnością taki rodzaj terapii jest dużym obciążeniem i odpowiedzialnością dla najbliższych pacjenta, jednak dla niego samego jest zdecydowanie mniej traumatyczny i może przynieść wiele korzyści.

Grupy samopomocy

Grupy samopomocy to spontaniczne zgromadzenia osób ukierunkowane na wzajemne wsparcie swoich członków. Zwykle tego rodzaju grupy tworzone są przez chorych i ich bliskich, a ich działalność uzależniona jest od potrzeb i aktualnych problemów zrzeszonych w niej osób. Niewątpliwie możliwość wymiany doświadczeń z ludźmi zmagającymi się z podobnymi przeciwnościami jest niezwykle cenna i daje siłę do dalszej walki z chorobą.

Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe, czyli stowarzyszenia i fundacje, jak również osoby fizyczne i kościoły mają zagwarantowaną przez ustawodawcę możliwość udzielania świadczeń dla osób psychicznie chorych. Organizacje pozarządowe w wielu wypadkach są twórcami lokalnych systemów wsparcia społecznego i w dzisiejszych czasach ciężko sobie wyobrazić wydolność tych systemów bez ich wkładu. Zazwyczaj są powoływane przez osoby zaangażowane w aktywną pomoc chorym, stąd posiadają sporą orientację co do potrzeb i problemów, z którymi zmuszeni są zmierzyć się pacjenci i ich rodziny.

Na temat dostępnych w Polsce form i miejsc pomocy możesz przeczytać w serwisie: http://zdrowiepsychiczne.pl/nowoczesne-formy-leczenia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *