Artykuły medyczne

Skutki nieaktywności ruchowej

 Mała aktywność dzieci oraz młodzieży ma wpływ na styl życia całego społeczeństwa. Dzieci często nie mają wzorców, z których mogłyby czerpać wiedze na temat odpowiednich ćwiczeń fizycznych oraz sportów. Są często tylko biernymi obserwatorami widowisk sportowych, które czerpią głównie z telewizji.

Zbyt mała aktywność fizyczna niesie za sobą ryzyko występowania różnych chorób takich jak na przykład zwyrodnienia kręgosłupa. Ma również wpływ na pojawienie się nawet u najmłodszych dzieci otyłości. Kolejnym skutkiem niskiej aktywności jest obniżenie sprawności fizycznej oraz wydolności.

Szczególnie polecaną aktywnością fizyczną jest aktywność na świeżym powietrzu. Głównym błędem popełnianym często przez pedagogów jest to, iż zajęcia edukacji ruchowej odbywają się na salach gimnastycznych czy też na korytarzach szkolnych, natomiast wymogi zdrowotne zobowiązują do organizowania zajęć ruchowych na świeżym powietrzu. Uważa on, że „Wychowawca fizyczny w ramach swojego warsztatu pracy winien zapewnić dzieciom:
• Szeroką i bezpieczną przestrzeń umożliwiającą dużą intensywność lekcji, jako substytutu za brak ruchu i pracy fizycznej, na co dzień,
• Wiele okazji do hartowania na przykre bodźce fizyczne i psychiczne,
• Częsty kontakt z przyrodą i naturalnymi warunkami wpływającymi terapeutycznie na zestresowane i uczulone na szkołę dzieci,
• Możliwość internalizacji postaw do kultury fizycznej, takiej, jaką może przeciętny człowiek w Polsce w dorosłym życiu kontynuować, a więc w terenie,
• Możliwość zdobycia podstawowych umiejętności utylitarnych (posługiwanie się własnym ciałem).
Jeżeli coś juz się stanie naszemu dziecku warto wybrać odpowiednią klinikę. Kliniki ortopedyczne bowiem mogą wyleczyć nasze dziecko.

Dzieci ze źle wykształconą postawą nie odczuwają defektów związanych z nieprawidłową postawą, natomiast skorygowana wada jest dla nich obca, sztuczna związana z ogromnym wysiłkiem zarówno fizycznym jak i psychicznym. Dziecko w żaden sposób nie odczuwa potrzeby korekcji dlatego nauczyciele powinni zachęcać do aktywnego działania w procesie redukcji złej postawy ciała.
Kolejnymi elementem, który składa się na styl życia dzieci są różnego rodzaju rozrywki takie jak np. telewizja.
Oglądanie przez dzieci programów telewizyjnym jest jednym z głównych elementów kształtujących ich zainteresowania oraz postawy. Wpływ oddziaływania telewizji na dzieci jest jednym z głównych tematów poruszanych przez ludzi. Zdaniem społeczeństwa telewizja ma negatywny wpływ na dzieci, które już od najmłodszych lat kształtują wyobraźnię i osobowość. Nietrudno zauważyć, że dla kształtującej się osobowości filmy mogą mieć pozytywne bądź negatywne skutki, dlatego należy ściśle przestrzegać granic wieku jakie wytyczone są dla poszczególnych filmów, czy też programów.
Bardzo ważnym problemem stała się też ilość czasu poświęcana przez dzieci na oglądanie telewizji. Brak kontroli rodziców sprawia, iż dzieci coraz więcej czasu poświęcają na oglądanie bajek, filmów niż na naukę. Jest to spowodowane tym, iż rodzice są często zmęczeni uciążliwym procesem wychowawczym, dlatego dla chwili wytchnienia są w stanie pozostawić dziecko na kilka godzin przed telewizorem. Zadaniem rodziców, opiekunów jest odpowiednie dobieranie programów jednak często nie kontrolują oni, czym w danej chwili zajmuje się dziecko. Prezentowane przez telewizję sceny przemocy, bójek, awantur wykształcają u młodego człowieka negatywny system wartości i norm.  Dzieci starają się naśladować bohaterów swoich bajek poprzez powielanie zachowania ulubionej postaci.
Promowanie zdrowego stylu życia jest bardzo ważnym elementem kształtowania się pozytywnych zachowań zdrowotnych.

Czytaj więcej: kliniki rehabilitacyjne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *