Szkolenia medyczne

Studium Terapii Rodzin – edycja 2012/2013 – Grupa 1

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu pt."Studium Terapii Rodzin. Edycja 2012/2013."

Terminy zjazdów: 

2012-10-06, 2012-10-07, 2012-11-03, 2012-11-04, 2012-12-01, 2012-12-02, 2013-01-12, 2013-01-13, 2013-02-02, 2013-02-03, 2013-03-02, 2013-03-03, 2013-04-06, 2013-04-07, 2013-05-11, 2013-05-12, 2013-06-01, 2013-06-02;

Adresaci:

Adresatami  Studium Terapii Rodzin są psycholodzy, pedagodzy, pracownicy  socjalni,  lekarze oraz studenci (ostatnich lat studiów: psychologia,  pedagogika,  resocjalizacja) pragnący rozwijać swoje umiejętności w  zakresie pracy  terapeutycznej z rodziną.

 

Tematyka:

Celem Studium Terapii Rodzin jest poszerzenie  wiedzy w zakresie  systemowego rozumienia rodziny i nabycie umiejętności  metod diagnozy i  terapii rodzin. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać  się z  podstawowymi zasadami pracy z rodziną, głównymi szkołami terapii   rodzin. W trakcie szkolenia uczestnicy rozwiną umiejętności   psychoterapeutyczne w pracy z rodziną (budowanie kontraktu   terapeutycznego z rodziną, prowadzenie procesu terapeutycznego, pracy z   genogramem). Zapoznają się z technikami i metodami stosowanymi w   systemowej terapii rodzin, omówione zostaną podstawowe zagadnienia z   zakresu psychopatologii i psychoterapii rodzin. W trakcie szkolenia   uczestnicy pracować będą metodami warsztatowymi, a praca nad przypadkami   i zajęcia superwizyjne umożliwią praktyczne przyswojenie nabytych   wiadomości. Podstawą teoretyczną szkolenia jest systemowa terapia   rodzin.

 

Zjazd I  (06.07.10.2012)

 

Temat:  Systemowa  terapia rodzin – wprowadzenie  do problematyki.
Program: 1.   Podstawowe pojęcia dotyczące rodziny.  2.Funkcje rodziny. 3.   Charakterystyka systemu rodzinnego, systemowe rozumienie procesów w    rodzinie. 4.Cykl życia rodziny. 5.Fazy rozwoju rodziny i zadania    rozwojowe. 6.Wzorce relacji w rodzinie. 7.Rodzina i kryzys. Rodzaje    kryzysów i radzenie sobie z sytuacjami kryzysowymi w rodzinie. 8.Rozwój    terapii rodzin. Strukturalna terapia rodzin (podejście Minuchina).    Strategiczna terapia rodzin. 9.Zastosowanie terapii rodzin.  

 

Zjazd II (03-04.11.2012)

 

Temat: Systemowa  terapia rodzin – komunikacja w rodzinie.
Program:     1. Komunikacja w rodzinie.    2. Systemowa funkcja zachowań   objawowych  w kontekście faz cyklu życia rodziny. 3. Procesy emocjonalne   w rodzinie  (podejście Bowena).  4. Etos rodzinny, mity i rytuały   rodzinne, pojęcie  lojalności. 5. Przekazy międzypokoleniowe i  proces   delegowania.  6.  Strategie rodzinne.  

 

Zjazd III (01-02.12.2012)

 

Temat: Systemowa terapia  rodzin – umiejętności psychoterapeutyczne.
Program:     1.Kontakt  pacjent-terapeuta. Charakterystyka procesu    terapeutycznego. 2.Zasady prowadzenia wywiadu z rodziną. Diagnoza    rodziny.  3.Kontrakt terapeutyczny w terapii rodzin. Formułowanie celu    terapii. 4.Zasady prowadzenia pierwszej sesji rodzinnej. 5.Główne    zasady pracy z rodziną. Charakterystyka procesu terapii rodzin. 6.Typy    klientów w terapii. 7.Konstruowanie hipotez (geneza i funkcja   problemu,  rozwiązanie problemu). 8.Neutralność, cyrkularność. 9.  Koterapia i  zespół terapeutyczny.  10.Metody diagnozy rodziny oraz   techniki pracy z  rodziną (mapa przestrzeni życiowej rodziny, praca z   rodziną przy użyciu  genogramu, rzeźba rodzinna, pytania cyrkularne,   pytania o wyjątki,  pytania o zasoby,pytania refleksyjne, reframing,   personalizacja i  eksternalizajia, budowanie metafor terapeutycznych,   symbole i rytuały,  techniki paradoksalne, interwencje systemowe).  

 

Zjazd IV (12-13.01.2013)

 

Temat: Systemowa terapia  rodzin – terapia dzieci i młodzieży.
Program:     1.Diagnoza funkcjonowania rodziny. 2.Praca z geneogramem rodziny.   3. Wzorce funkcjonowania w rodzinie. 4.Spojrzenie ekologiczne na   dziecko i  jego symptomy. 5.Poszukiwanie zasobów i rozwiązań. 6.  Charakterystyka  problemów dzieci i młodzieży: problemy wieku   rozwojowego, zaburzenia  zachowania CD/ ADHD, zachowania agresywne i   autoagresywne, zaburzenia  nastroju i próby suicydalne, zaburzenia   lękowe, zaburzenia  psychosomatyczne.  7.Kontrakt terapeutyczny z   rodziną. 8.Formułowanie  hipotez. 9.Techniki i metody pracy   terapeutycznej z rodziną z dzieckiem  (komunikacja, przerwanie wzorca,   przepisanie wzorca zachowań i zamiana  ról, reframing, zadania domowe,   zalecenia symptomu, interwencje wprost,  zlecenia paradoksalne,   paradoksalne wyhamowanie, psychodrama, rzeźba  rodzinna, kolaż rodziny,   rysunek i zabawa w terapii). 10.Praca  superwizyjna.

 

Zjazd V (02-03.02.2013)

 

Temat: Systemowa terapia  rodzin – terapia zaburzeń odżywiania.
Program:    1.Obraz kliniczny zaburzeń odżywiania – anoreksja, bulimia,    kompulsywne objadanie się.  2.Diagnostyka zaburzeń odżywiania się. 3.   Perspektywa rodzinna a pojawienie się zaburzeń odżywiania się.  4.   Rozumienie problemów w anoreksji i bulimii. 5.Diagnoza rodziny.    Konstruowanie hipotez. Praca z genogramem. Komunikacja w rodzinie. 6.   Charakterystyka funkcjonowania rodziny „anorektycznej”. 7.   Charakterystyka funkcjonowania rodziny „bulimicznej”. 8.Zaburzenia    odżywiania się w perspektywie kulturowej i społecznej.  9.Terapia    rodzinna zaburzeń odżywiania się. 10.Podstawowe zasady i założenia w    terapii rodzinnej zaburzeń odżywiania: anoreksji, bulimii i kompulsywnym    objadaniu się. 11.Metody i techniki pracy w terapii rodzinnej   zaburzeń  odżywiania. 12.Case study – praca nad przypadkami, opisy   terapii  rodzinnej pacjentów z bulimia i anoreksją.  13.Superwizja.  

 

Zjazd VI (02-03.03.2013)

 

Temat: Systemowa  terapia rodzin – przemoc i uzależnienia.
Program:     1.Praca z rodziną ze specyficznymi problemami – przemoc i    uzależnienia w rodzinie. 2.Funkcjonowanie rodziny w sytuacji    uzależnienia. 3.Zjawisko przemocy w rodzinie – charakterystyka    problemu. 4.Tworzenie map systemów rodzinnych – genogramy. 5.Wzorce    rodziny. 6.Komunikacja w rodzinie. 7.Interpretacja struktury rodziny.    8.Zasoby rodziny, obszary pozaproblemowe. 9.Rola symptomów.  10.   Rodzaje zleceń w terapii rodziny z problemem uzależnienia i przemocy.    11.Podstawowe zasady i założenia w terapii rodzinnej z problemem    przemocy i uzależnienia. 12.Metody i techniki pracy w terapii rodzinnej    z problemem przemocy i uzależnienia. 13.Case study – praca nad    przypadkami, opisy terapii rodzinnej. 14.Superwizja.  

 

Zjazd VII (06-07.04.2013)

 

Temat: Systemowa terapia  rodzin – rozwód, adopcja, rodzina zrekonstruowana.
Program:     1.Praca z rodziną ze specyficznymi problemami – konflikty   małżeńskie,  rozwód. 2.Funkcjonowanie rodziny w sytuacji rozwodu.  3.  Fazy rozwodu.  Konsekwencje rozwodu – dzieci i dorośli. 4.  Funkcjonowanie rodzin  adopcyjnych i rodzin zrekonstruowanych. 5.Zmiany   w rodzinie. 6. Tworzenie map systemów rodzinnych – genogramy. 7.  Wzorce rodziny.  Komunikacja w rodzinie. Interpretacja struktury   rodziny. 8.Zasoby  rodziny, obszary pozaproblemowe. 9.Konflikty. 10.  Funkcja symptomów 11. Triady i hierarchia w rodzinie, koalicje   międzypokoleniowe. 12.Cykl  życia rodzinnego. 13.Podstawowe zasady i   założenia w terapii par. 14. Podstawowe zasady i założenia pracy z   rodziną w sytuacji rozwodu,  adopcji, rodziny zrekonstruowanej. 15.  Rodzaje zleceń w terapii rodziny.  16.Metody i techniki pracy w terapii   rodzinnej z problemem  rozwodu,  adopcji, rodziny zrekonstruowanej.  17. Case study – praca nad  przypadkami, opisy terapii rodzinnej. 18.  Superwizja.

 

Zjazd VIII (04-05.05.2013)

 

Temat:  Systemowa terapia rodzin – strata i żałoba w  rodzinie.
Program:    1.Praca z  rodziną ze specyficznymi problemami – strata i żałoba w   rodzinie. 2. Charakterystyka reakcji żałoby i jej stadia. 3.Reakcje na   stratę,  mechanizmy  obronne w procesie żałoby. 4.Funkcjonowanie   rodziny w  straty żałoby.  5.Nieprzeżyta żałoba i jej konsekwencje –   dzieci i  dorośli. Przerwana żałoba, zaprzeczenie straty. 6.Podejście    transgeneracyjne: znaczenie rodziny pochodzenia, poprzednich pokoleń.  7.  Mity rodzinne, przekazy trans generacyjne w rodzinie. 8.Rytuały i    symbole. 9.Praca z genogramem. 10.Podstawowe zasady i założenia  pracy z   rodziną w sytuacji straty i żałoby. 11.Metody i techniki  pracy w   terapii rodzinnej w sytuacji żałoby. 12.Technika  „zoperacjonalizowanej   żałoby”. 13.Case study – praca nad przypadkami,  opisy terapii   rodzinnej. 14.Superwizja.  


Zjazd IX (01-02.06.2013)

 

Temat: Systemowa terapia  rodzin – zaburzenia psychiczne.
Program:     1.Praca z rodziną ze specyficznymi problemami – zaburzenia    psychiczne. 2.Systemowe rozumienie zaburzeń lękowych. 3.Systemowe    rozumienie zaburzeń depresyjnych. 4.Systemowe rozumienie zaburzeń    psychotycznych. 5.Funkcjonowanie rodziny w sytuacji zaburzeń    psychicznych. 6.Społeczny konstrukcjonizm. 7.Tworzenie map systemów    rodzinnych- genogramy. Triady i hierarchia w rodzinie, koalicje    międzypokoleniowe. Cykl życia rodzinnego. 8.Wzorce rodziny. Komunikacja    w rodzinie. Interpretacja struktury rodziny. 9.Zasoby rodziny,   obszary  pozaproblemowe. 10.Funkcja symptomów. 11.Podstawowe zasady i    założenia pracy z rodziną w leczeniu zaburzeń psychicznych. 12.Metody  i   techniki pracy w terapii rodzinnej w leczeniu zaburzen  psychicznych.   13.Interwencja systemowa. 14.Podejście narracyjne –  eksternalizacj   problemu, skracanie czasu, pytania komplementarne,  podważanie wyobrażeń   społecznych, karykatura i seriale rodzinne. 15. Case study – praca nad   przypadkami, opisy terapii rodzinnej . 16. Superwizja.  

Prowadzący:

 

Zajecia w  Studium Terapii Rodzin prowadzone są przez doświadczonych   trenerów mających w swoim dorobku prowadzenie dzisiątek warsztatów i   szkoleń w DCP, jak i szkoleń na zamówienie instytucji i firm. Nasi   wykladowcy to certyfikowani psycholodzy i psychiatrzy, wieloletni   praktycy terapii indywidualnej i terapii grupowej, pracownicy Uczelnii   Wyższych, pracownicy szpitali i przychodni zdrowia.

 

Agnieszka Juszczyk   – psycholog kliniczny, psychoterapeuta systemowy, certyfikowany   interwent kryzysowy Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej,   superwizor i trener Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej.   Prowadzi interwencję kryzysową, psychoterapię systemową indywidualną,   grupową, terapię rodzin i par, zajęcia psychoedukacyjne i szkolenia.   Pracuje w ujęciu systemowym z rodzinami z zaburzeniami psychotycznymi,   zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami psychosomatycznymi. Specjalizuje   się w terapii zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychotycznych,   psychoterapii zaburzeń seksualnych, zaburzeń ASD I PTSD. Prowadzi sesje   debriefingowe Critical Incident Stress Debriefing (CISD) dla   specjalistów zajmujących się zawodowo ratownictwem i interwencją   kryzysową oraz ofiar, grup dotkniętych kryzysem. Członek Polskiego   Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, Polskiego Towarzystwa   Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, International   Critical Incident Stress Foundation (ICISF), International Association   for Suicide Prevention (IASP). Pracuje w kilku Poradniach Zdrowia   Psychicznego. Jest biegłym sądowy w zakresie psychologii klinicznej   dzieci i dorosłych oraz seksuologii. Ukończyła psychologię na   Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe w zakresie Seksuologii   na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W zakresie   umiejętności psychoterapeutycznych kształciła się także w Szkole   Terapeutycznej Psychoterapia Systemowa Indywidualna i Rodzinna WTTS   (kurs podstawowy i kurs zaawansowany), Terapia Rodzin – Polski Instytut   Ericksonowski, Terapia Małżeństw i Par – Polski Instytut Ericksonowski,   Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie, Studium metod  pracy  z ofiarami przemocy seksualnej, ich rodzinami i opiekunami –  Fundacja  Dzieci Niczyje, Studium Opiniowania Psychologiczno-Sądowego –  Fundacja  Dzieci Niczyje, Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w  Warszawie.  

Dorota Werner  –  psychoterapeutka, certyfikowany instruktor i specjalista terapii   uzależnień Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,   certyfikowany interwent kryzysowy Polskiego Towarzystwa Interwencji   Kryzysowej, superwizor i trener Polskiego Towarzystwa Interwencji   Kryzysowej. Członek Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej,   Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa   Psychiatrycznego. Pracuje w kilku Poradniach Zdrowia Psychicznego,   opiniuje na potrzeby orzecznictwa sądowego w sytuacji nadużyć   seksualnych. Pracuje z osobami indywidualnymi i rodzinami integrując   podejście ericksonowskie i podejście systemowe. Specjalizuje się w   terapii zaburzeń odżywiania – anoreksja i bulimia, zaburzeń   psychosomatycznych, zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychotycznych,   psychoterapii zaburzeń seksualnych, interwencji kryzysowej I terapii   ofiar przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej, osób uzależnionych   od substancji psychoaktywnych i współuzależnionych, DDA. Ukończyła   pedagogikę na Uniwersytecie Opolskim oraz Studia Podyplomowe w zakresie   Seksuologii Klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w   Warszawie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne.   Umiejętności psychoterapeutyczne kształciła m.in. w: Studium Pomocy   Psychologicznej – Instytut Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo   Psychologiczne, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Instytut   Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Szkole   Terapeutycznej Polskiego Instytutu Ericksonowskiego, Terapia Rodzin –   Polski Instytut Ericksonowski, Terapia Małżeństw i Par – Polski Instytut   Ericksonowski,Studium metod pracy z ofiarami przemocy seksualnej, ich   rodzinami i opiekunami – Fundacja Dzieci Niczyje, Studium Opiniowania   Psychologiczno-Sądowego – Fundacja Dzieci Niczyje.

Maria Kasprowicz   – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta systemowy, nauczyciel   terapii systemowej, superwizor WTTS (Certyfikat wydany przez   Saarlandzkie Towarzystwo Terapii Systemowej – SGST, Niemcy) pod   patronatem Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Systemowej (IGST,   Niemcy). Członek założyciel WTTS, członek Polskiej Federacji   Psychoterapii oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Specjalizuje   się w pracy z rodzicami szukającymi pomocy w pokonaniu trudności w   postępowaniu ze swoim dziećmi, pragnącymi rozwijać kompetencje   rodzicielskie i wprowadzać zmiany w wychowywaniu dzieci. Rozwija   praktykę w zakresie pracy konsultacyjnej i terapeutycznej z osobami   doświadczającymi przemocy (podejście systemowe). Prowadzi terapię   indywidualną, rodzinną, doradztwo dla rodziców oraz warsztaty   edukacyjne.

dr Grzegorz Iniewicz psycholog   kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa   Psychiatrycznego oraz European Association for Psychotherapy. Pracuje na   stanowisku adiunkta w Instytucie Psychologii Uniwersytetu   Jagiellońskiego oraz w Klinice Psychiatrii Collegium Medium Uniwersytetu   Jagiellońskiego. Członek Zarządu Sekcji Naukowej Terapii Rodzin   Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Współredaktor książki „Koncepcja   przywiązanie. Od teorii do praktyki klinicznej”, „Seksualność   człowieka. Wybrane zagadnienia”. Autor licznych prac naukowych   poświęconych relacjom rodzinnym, zaburzeniom odżywiania, depresji,   tożsamości homoseksualnej oraz psychoterapii.  

Małgorzata Osipczuk   – psycholog, psychoterapeuta systemowy, certyfikowany interwent   kryzysowy Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, certyfikowany   instruktor i specjalista terapii uzależnień Polskiej Agencji   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Specjalizuje się w terapii   indywidualnej, rodzin i par w ujęciu systemowym z problemem przemocy,   uzależnień, zaburzeń lękowych, straty i żałoby. W pracy zawodowej   zwiazana z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnienia –   oddział stacjonarny długoterminowy dla osób uzależnionych od  narkotyków  w Toruniu, Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1  we  Wrocławiu, Poradnią Terapii Uzależnień i Współuzależnienia we  Wrocławiu,  Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Oławie,   Stowarzyszeniem  INTRO. Umiejętności psychoterapeutyczne kształciła  m.in. w: Studium  Pomocy Psychologicznej – Instytut Psychologii Zdrowia  Polskie  Towarzystwo Psychologiczne, Studium Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie  – Instytut Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo  Psychologiczne,  Szkole Terapeutycznej Psychoterapia Systemowa  Indywidualna i Rodzinna  WTTS (ukończony kurs podstawowy i kurs  zaawansowany), Szkole  Terapeutycznej Polskiego Instytutu  Ericksonowskiego.  

Rafał Pietrzyk   – psycholog, psychoterapeuta systemowy, trener Treningu Zastępowania   Agresji (ART), absolwent Szkoły Trenerów Treningu Psychologicznego w   Krakowskim Ośrodku Terapii. Specjalizuje się w terapii indywidualnej,   rodzin, dzieci i młodzieży w ujęciu systemowym z problemem, zaburzeń   zachowania, zaburzeń wieku rozwojowego, zaburzeń odżywiania, zaburzeń   lękowych, straty i żałoby. Umiejętności psychoterapeutyczne kształcił   m.in. w Szkole Terapeutycznej Psychoterapia Systemowa Indywidualna i   Rodzinna – Welkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej (ukończony kurs   podstawowy i kurs zaawansowany). Ukończył liczne szkolenia terapeutyczne   w Polskim Instytucie Ericksonowski oraz szkolenia w zakresie diagnozy i   terapii ADHD prowadzone przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej   CBT w Warszawie. Doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą i dziećmi   zdobywa pracując jako psychoterapeuta w Instytucie Terapii i Ustawień   Systemowych, w Centrum Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym Nadzieja, oraz w   Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.  

Koszt: 3000 zł

Zgłoszenia:

Zgłoszenia                      przyjmowane są do 6.09.2012 lub do wyczerpania     miejsc.  W       celu           zgłoszenia się na szkolenie prosimy o      wypełnienie       zgłoszenia    on-line   na www.dcp.wroclaw.pl lub czytelne wypełnienie Karty zgłoszenia uczestnictwa, która znajduje się na stronie www.dcp.wroclaw.pl (w formacie WORD lub PDF) i przesłanie do DCP faxem. +48 71 332 36 70 lub e-mailem na adres: szkolenia@dcp.wroclaw.pl.

Organizator szkolenia:

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

  • 50-347 Wrocław, Dolnośląskie
  • Sienkiewicza 116/4
  • Telefon: (71) 332 36 70
  • Fax: (71) 361 60 35
  • Email: szkolenia@dcp.wroclaw.pl
  • www: www.dcp.wroclaw.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *