Ogólnopolskie warsztaty terapii behawioralnej dzieci w Krakowie

„Umiem uczyć” – to hasło Warsztatów Szkoleniowych Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych z całej Polski rozpoczynających się 14-go grudnia w Krakowie. W programie zaplanowano wystąpienia plenarne, dyskusje oraz praktyczne warsztaty z uznanymi specjalistami w dziedzinie behawioralnych metod terapii dzieci z problemami rozwojowymi.

14 i 15 grudnia Centrum Reduta przy ul. Strzelców 26 w Krakowie gościć będzie ponad 400 wychowawców niepełnosprawnych dzieci w ramach ogólnopolskich warsztatów terapii behawioralnej u najmłodszych. Konferencja jest projektem realizowanym przez Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej w Krakowie. Uczestnikami warsztatów będą przede wszystkim rodzice i opiekunowie, którzy w codziennej pracy z dziećmi chcą wdrażać terapeutyczne modele kształtowania zachowania i behawioralne metody komunikacji, a także nauczyciele i wolontariusze, pragnący podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.

Wiedza pod okiem ekspertów

Pierwszego dnia uczestnicy wezmą udział w wykładach plenarnych przygotowanych przez specjalistów współpracujących z PSTB oraz gości specjalnych. Wśród prelegentów znajdą się eksperci: dr P. Bąbel, dr M. Suchowierska, dr B. Urbaniak, dr. S. Trusz, mgr B. Ignaczewska, mgr H.Schmidt, mgr E.Kuliga i wielu, wielu innych. Uczestników powita współzałożycielka i prezes PSTB dr Nela Grzegorczyk – Dłuciak.

Wydarzenie ma być przede wszystkim forum dialogu i wymiany doświadczeń, dlatego drugi dzień zostanie poświęcony w całości praktycznemu pozyskiwaniu wiedzy. Warsztaty zostały podzielone na spójne bloki tematyczne, tak, aby uczestnicy mogli wybierać zagadnienia z ich punktu widzenia najbardziej interesujące.

Wiodące tematy warsztatów:

 • Rozwijanie mowy
 • Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami
 • Trudny uczeń w klasie szkolnej
 • Samodzielność priorytetem
 • Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością ruchową

100-lecie światowego behawioryzmu

Wyjątkowym wydarzeniem, które wpisuje się w harmonogram Warsztatów będzie bankiet zorganizowany dla uczczenia 100-nej rocznicy symbolicznych narodzin behawioryzmu- a mianowicie ogłoszenia przez Johna Watsona manifestu „Psychologia jak ją widzi behawiorysta”. Rozwijający się przez 100 lat behawioryzm, aktualnie uznawany jest za najlepiej udowodnioną naukowo, najskuteczniejszą i najdynamiczniej rozwijającą się gałąź psychoterapii.

Obchody odbędą się 14-go grudnia w Domu Krakowskim przy ul. Św Anny 2. Uroczystej inauguracji dokona dr Nela Grzegorczyk – Dłuciak prezes Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej i dr Monika Suchowierska z wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej. Gości powitają także przedstawiciele władz miasta, z kolei dr Łukasz Paw jako prezes Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej przyzna nagrody za najlepsze prace naukowe z dziedziny terapii behawioralnej.

Bankiet stanowić będzie okazję do wspomnień, spotkania środowiska, a przede wszystkim  zaprezentowania postępów i sukcesów klientów terapii behawioralnej- szacuje się, że w Polsce z terapii behawioralnej aktualnie korzysta około 2 500 rodzin i co roku około 1500 nauczycieli korzysta ze szkoleń behawioralnych.

Więcej informacji: http://www.pstb.org/ PR

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA BRANŻY MEDYCZNEJ woj. małopolskiego

UCZESTNIKIEM/UCZESTNICZKĄ szkoleń mogą być właściciele/ki mikro
i małych firm oraz ich Pracownicy/e prowadzący/e działalność w branży medycznej w woj. małopolskim

Zapraszamy do udziału w poniższych szkoleniach

      JĘZYK OBCY –(do wyboru: angielski lub niemiecki – II semestry) w połączeniu z

      UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE –5 dni szkoleń z zakresu:

·         Wypalenie zawodowe – stres w pracy

·         Zarządzanie czasem

·         Asertywność-jak nabrać pewności w sytuacjach zawodowych

·         Praca w zespole interdyscyplinarnym

·         Rozwiązywanie sporów i konfliktów

 

SZKOLENIA PRZEZNACZONE DLA:

lekarzy

pielęgniarek

położnych

laborantów

analityków medycznych

rehabilitantów

fizjoterapeutów

oraz pozostałe zawody branży medycznej

 

GWARANTUJEMY!!

międzynarodowy certyfikat językowy, zaświadczenie ukończenia projektu, materiały szkoleniowe i catering

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WYŁĄCZNIE ON-LINE:
www.kompetentnakadra.pl   Tel. 727-547-955

 

Rekrutacja trwa do 30 września 2012r.

 

Kurs dla lekarzy z zakresu medycyny paliatywnej

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu

przy współpracy z

Katedrą i Kliniką Medycyny Paliatywnej UM im K. Marcinkowskiego w Poznaniu

oraz

Bono Serviamus

Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Szpitala Klinicznego

Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu

 zapraszają na

 

Kurs dla lekarzy

z zakresu medycyny paliatywnej

 

który odbędzie się w Poznaniu 19,20 maja oraz 02,03 czerwca 2012 roku

 

(program kursu zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej
 Dz. U. z 2009 r., Nr 139, poz. 1138 z późn. zm.)

 

 

dodatkowe informacje na stronie www.skpp.edu.pl

oraz pod numerem telefonu 600-041-047

 

 

Szkolenie z komunikacji lekarz – pacjent

NES Healthcare zaprasza na szkolenie z komunikacji dla lekarzy, w którym szczególny nacisk kładziemy na:

– komunikację trudnych kwestii

– umiejętność proaktywnego słuchania i odpowiedniego zadawania pytań

– przełamywanie barier w komunikacji

– komunikację werbalną i niewerbalną (mowa ciała)

– psychologiczne mechanizmy obronne występujące u pacjenta i ich wpływ na komunikację


Szkolenie ma charakter warsztatowy i zawiera praktyczne ćwiczenia oraz odgrywanie ról, co daje Uczestnikom możliwość wypróbowania różnych sposobów komunikacji.


Korzyści dla Uczestnika:

– Polepszenie komunikacji z pacjentami i współpracownikami

– Zmniejszenie stresu pojawiającego się zwłaszcza przy komunikacji trudnych spraw

– Umiejętność lepszego przekonania pacjenta do skrupulatnego przestrzegania terapii

– Wzmocnienie kompetencji związanych z proaktywnym słuchaniem oraz umiejętnością zadawania pytań, które są kluczowe w pracy z pacjentem

– Lepsze zrozumienie potrzeb, motywacji i mechanizmów psychologicznych występujących u pacjentów i ich bliskich

– Analiza swoich mocnych i słabych stron w kontekście komunikacji


Korzyści dla placówki medycznej z udziału lekarzy w szkoleniu:

– Podniesienie kompetencji miękkich personelu medycznego w kluczowych obszarach, co przełoży się na wzrost efektywności i jakości obsługi pacjenta

– Zwiększenie satysfakcji pacjentów dzięki polepszeniu relacji na linii lekarz/pielęgniarka/pacjent

– Lepsza atmosfera pracy, komunikacja oraz mniej konfliktów interpersonalnych

– Zwiększenie satysfakcji z pracy u personelu medycznego dzięki bardziej skutecznemu radzeniu sobie w stresujących sytuacjach i z „trudnymi" pacjentami

– Zapewnienie przez pracodawcę możliwości udziału w szkoleniach dla wybranych pracowników jest też czynnikiem motywującym oraz buduje wizerunek placówki medycznej jako dobrego pracodawcy, który dba o rozwój pracowników.


Czas trwania: 1 lub 2 dni szkoleniowe


Każde z prowadzonych przez nas szkoleń może odbywać się zarówno w formule otwartej (czyli dla Uczestników z różnych placówek), jak i zamkniętej (czyli tylko dla pracowników jednej organizacji oraz dopasowane do jej specyficznych potrzeb).


Więcej informacji:

AnnaDaria.Nowicka@neshealthcare.pl

NES Healthcare Polska

tel. 22 292 68 33

www.neshealthcare.pl

Zaburzenia odżywiania – anoreksja, bulimia, nadwaga, brak łaknienia – kto choruje – specyfika terapi

Zaburzenia odżywiania – anoreksja, bulimia, nadwaga, brak łaknienia – kto choruje – specyfika terapii rodzin

Szkolenie prowadzi mgr Marcelina Ptak

Psycholog kliniczny. Certyfikowany psychoterapeuta systemowy, nauczyciel terapii systemowej, superwizor WTTS – Certyfikat wydany przez Saarlandzkie Towarzystwo Terapii Systemowej (SGST, Niemcy) pod patronatem Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Systemowej (IGST, Niemcy). Członek założyciel WTTS. Pracowała w zespole terapeutów systemowych w Poradni Zdrowia Psychicznego NZOZ i w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym. Obecnie w swojej pracy zajmuje się szkoleniami, superwizją, terapią par i rodzin oraz terapią indywidualną ze szczególnym uwzględnieniem terapii lęku.

Charakter i zakres szkolenia Zaburzenia odżywiania mogą mieć bardzo zróżnicowany charakter. Pojawiają się często w określonych warunkach społecznych i rodzinnych, spełniają szczególną rolę w życiu pacjenta i jego bliskich. Terapia koncentrująca się wyłącznie na objawach i ich eliminowaniu bywa mało skuteczna lub skuteczna krótkotrwale. Przedmiotem szkolenia będzie: znaczenie relacji rodzinnych, ważne etapy życia rodzinnego i kryzysy w rodzinie, rozdarcie pacjenta i jego bliskich między kontrolą i jej utratą, funkcja objawu w relacjach rodzinnych oraz możliwości psychoterapii zarówno indywidualnej jak i rodzinnej.

Forma zajęć Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatu z krótkimi formami wykładowymi.

Program szkolenia

 • Charakterystyka zaburzeń jedzenia. Biologiczne i społeczne czynniki ryzyka.
 • Dynamika relacji rodzinnych w odniesieniu do poszczególnych zaburzeń. Powiązanie rodzinnych ról, przekazów, oczekiwań społecznych z ryzykiem wystąpienia określonych zaburzeń.
 • Rola objawu – tworzenie hipotez i opisów choroby użytecznych dla klienta i rodziny.
 • Terapia indywidualna i/czy rodzinna w zaburzeniach jedzenia:
  • kontekst pomocy czy kontroli w zaburzeniach jedzenia?
  • korzyści i negatywne skutki stosowania metod restrykcyjnych,
  • jednoznaczne określenie roli terapeuty.
 • Zastosowanie różnych technik terapeutycznych takich jak:
  • eksternalizacja, personifikacja,
  • odwołanie do zasobów pacjenta i rodziny,
  • pozytywne konotacje,
  • poszukiwanie wyjątków.

Szkolenie przeznaczone jest dla Psychologów, terapeutów rodzinnych, lekarzy oraz osób z akademickim wykształceniem humanistycznym posiadających trwałe zastosowanie w zakresie ochrony oraz zachowania zdrowia, zatrudnionych w ośrodkach stosujących psychoterapię jako podstawową metodę pracy, mających bezpośredni kontakt z pacjentem i rozwiązywaniem jego problemów.

Termin szkolenia 7, 8 września 2012

Dwudniowa sesja obejmuje 15 godzin szkoleniowych.

Koszt szkolenia 395 PLN

Zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy za pośrednictwem karty zgłoszenia umieszczonej na naszej stronie www.pracownia-mm.pl.

Organizator szkolenia:

Pracownia Pomocy Psychologicznej dla Dzieci Młodzieży i Rodzin

 • 81-743 Sopot, Pomorskie
 • Sopot
 • Telefon: 507 107 329
 • Email: sekretariat@pracownia-mm.pl
 • www: www.pracownia-mm.pl

Kliniczne zastosowanie testów psychometrycznych w diagnozie dziecka

Kliniczne zastosowanie testów psychometrycznych w diagnozie dziecka

Szkolenie prowadzi dr hab. Aneta Rita Borkowska

Psycholog, specjalista w zakresie neuropsychologii rozwojowej, pracuje w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMCS (Lublin). Jej zainteresowania zawodowe skupiają się na zaburzeniach rozwoju dziecka uwarunkowanych działaniem zróżnicowanych czynników patogennych, analizowanych z punktu widzenia związku mózg – zachowanie. Jest autorką i redaktorem publikacji książkowych (m.in. "Neuropsychologia kliniczna dziecka", "Podstawy neuropsychologii klinicznej"), artykułów naukowych na temat ADHD, dysleksji rozwojowej, rozwojowych zaburzeń językowych i zróżnicowanych objawów behawioralnych po nabytych uszkodzeniach mózgu u dzieci. W obszarze praktyki psychologicznej zajmuje się diagnozą neuropsychologiczną dzieci z różnymi formami patologii zachowania, w tym dzieci z dysleksją rozwojową, oraz terapią neuropsychologiczną dzieci po uszkodzeniach mózgu i z zaburzeniami językowymi.

Charakter i zakres szkolenia Celem szkolenia jest uwrażliwienie psychologów pracujących z dziećmi na symptomy zachowania widoczne zarówno w sposobie wykonywania zadań diagnostycznych, jak i w ich wynikach ilościowych, które mogą sugerować biologiczne podłoże trudności rozwojowych. Określone symptomy mogą bowiem wymagać dalszej diagnostyki, także medycznej, w celu ustalenia pierwotnego źródła problemów dziecka.

Forma zajęć Zajęcia prowadzone będą w formie wykładu i warsztatu. Wykład poparty będzie materiałami multimedialnymi. Warsztat zawierać będzie prezentację wybranych metod diagnostycznych (uczestnicy otrzymują wybrane metody).

Program szkolenia

 • Wskazania do klinicznego, a nie psychometrycznego stosowania testów psychologicznych u dzieci.
 • Sposób wykonania metod testowych przez dzieci, sugerujący konieczność pogłębionej diagnozy neuropsychologicznej, także medycznej.
 • Symptomy w obszarze:
  • kontaktu społecznego (w tym kontaktu emocjonalnego),
  • poziomu wzbudzenia OUN,
  • innych aspektów procesów uwagi, sprawności i koordynacji motorycznej,
  • procesów percepcyjnych,
  • pamięci i uczenia się,
  • funkcji językowych i komunikacyjnych,
  • funkcji wykonawczych,
 • symptomy wskazujące na strukturalną i funkcjonalną patologię OUN.
 • Choroby somatyczne jako źródło problemów w funkcjonowaniu dziecka:
  • choroby endokrynologiczne (w tym metaboliczne),
  • choroby układu krążenia i oddechowego jako czynniki modyfikujące przebieg procesów poznawczych i emocjonalnych (możliwe wskaźniki w jakości wykonania metod psychometrycznych).

Szkolenie przeznaczone jest Wyłącznie dla psychologów i studentów ostatnich lat tego kierunku. Szkolenie nie jest adresowane do innych specjalistów.

Termin szkolenia 2, 3 czerwca 2012

Dwudniowa sesja obejmuje 15 godzin szkoleniowych.

Koszt szkolenia 400 PLN

Organizator szkolenia:

Pracownia Pomocy Psychologicznej dla Dzieci Młodzieży i Rodzin

 • 81-743 Sopot, Pomorskie
 • Sopot
 • Telefon: 507 107 329
 • Email: sekretariat@pracownia-mm.pl
 • www: www.pracownia-mm.pl

Łączenie terapii indywidualnej i rodzinnej

Łączenie terapii indywidualnej i rodzinnej

Szkolenie prowadzi mgr Danuta Suchecka-Zejden

Psycholog kliniczny, certyfikowany konsultant psychologii klinicznej dziecka, certyfikowany psychoterapeuta systemowy, nauczyciel terapii systemowej, superwizor WTTS – Certyfikat wydany przez Saarlandzkie Towarzystwo Terapii Systemowej (SGST, Niemcy) pod patronatem Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Systemowej (IGST, Niemcy). Od 1992 roku aktywny członek Europejskiego Towarzystwa Terapii Rodzin (EFTA). Członek Sekcji Terapii Rodzin i NSP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe oparte o pracę w oddziale pediatrycznym oraz jako kierownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Obecnie w swojej pracy zajmuje się terapią dzieci i młodzieży, rodzin, par, indywidualną terapią dorosłych. Prowadzi warsztaty rozwoju osobistego oraz szkolenia i konsultacje w zakresie terapii systemowej.

Charakter i zakres szkolenia Psychoterapia indywidualna i rodzinna rozwinęły się jako odrębne a niekiedy także antagonistyczne podejścia w pracy klinicznej z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi. Sztywny rozdział pomiędzy nimi zmniejszył możliwości przeprowadzenia wyczerpującej diagnozy klinicznej i interwencji, która pobudza zarówno intrapsychiczne jak i interpersonalne zmiany.

Łączenie założeń i metod terapii rodzinnej i indywidualnej mogą w znaczący sposób wzbogacić zarówno diagnozę problemów jak i ich rozwiązania. Przedstawiony zostanie model łączenia terapii indywidualnej i rodzinnej. Zilustrowane zostanie to licznymi przykładami klinicznymi.

Forma zajęć Zajęcia prowadzone będą w formie seminaryjno-warsztatowej.

Program szkolenia

 • Próba stworzenia pełnego, wielopoziomowego modelu integrującego intrapsychiczne i interpersonalne ujęcie problemów rodzinnych.
 • Niezbędność spotkań indywidualnych jak i wspólnych: rozmowy z parami, całymi rodzinami, podgrupami (np. rodzice, dzieci) a pojedynczymi członkami rodzin; metoda łączenia rozmów wspólnych i indywidualnych.
 • Przeplatanie spotkań indywidualnych ze wspólnymi jako zwiększenie możliwości pobudzania zarówno intrapsychicznych jak interpersonalnych zmian: integrowanie tych rodzajów sesji terapeutycznych oraz wykorzystanie zalet obu typów procesu zmian, a także synergicznych interakcji pomiędzy nimi jako korzyść.
 • Omówienie systematycznej metody integrowania indywidualnych i rodzinnych "technik" terapeutycznych.
 • Potencjalne trudności, które mogą pojawiać się podczas łączenia terapii indywidualnej i rodzinnej, a także najbardziej skuteczne sposoby unikania i przezwyciężania tych trudności (opór wobec indywidualnych lub wspólnych sesji, komplikacje związane z poufnym charakterem informacji, utrata terapeutycznej równowagi…).
 • Przegląd zasad i metod łączenia psychoterapii rodzinnej z indywidualną.

Szkolenie przeznaczone jest dla Terapeutów, psychologów, lekarzy, którzy pracują lub w trakcie trwania szkolenia zamierzają rozpocząć pracę psychoterapeutyczną z rodzinami.

Termin szkolenia 2, 3 czerwca 2012

Dwudniowa sesja obejmuje 15 godzin szkoleniowych.

Koszt szkolenia 395 PLN

 

Zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy za pośrednictwem karty zgłoszenia umieszczonej na naszej stronie www.pracownia-mm.pl.

Organizator szkolenia:

Pracownia Pomocy Psychologicznej dla Dzieci Młodzieży i Rodzin

 • 81-743 Sopot, Pomorskie
 • Sopot
 • Telefon: 507 107 329
 • Email: sekretariat@pracownia-mm.pl
 • www: www.pracownia-mm.pl

Psychologia relacji z pacjentem

Informacja o szkoleniu

Przedstawione szkolenie ma formę szkolenia zamkniętego (wewnętrznego), które jest organizowane w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli interesuje Państwa wzięcie udziału w szkoleniu otwartym z tego zakresu (szkolenia otwarte odbywają się Gdańsku) prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: ewa.trafalska@adept.info.pl.


Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla lekarzy różnych specjalności.


Cel szkolenia

– zwiększenie efektywności komunikacji lekarza z pacjentem

– nabycie umiejętności radzenia sobie z emocjami własnymi i pacjenta w trudnych sytuacjach

– poszerzenie świadomości na temat radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym w pracy lekarza


Ramowy program szkolenia

1. Psychologia w medycynie. Relacja lekarz-pacjent.

2. Osobowość pacjenta, trudne sytuacje w relacji z pacjentem. Radzenie sobie z emocjami.

3. Komunikacja z pacjentem. Kompetencje interpersonalne lekarza.

4. Wypracowanie modelu spotkań z pacjentami.

5. Psychohigiena pracy lekarza. Radzenie sobie ze stresem. Profilaktyka wypalenia zawodowego.


Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi psycholog, dyplomowany trener, doradca, coach. Ukończyła psychologię na UAM oraz Podyplomowe  Studium Trenerów Grupowych w Szkole Wyższej  Psychologii Społecznej. Master NLP oraz terapeuta Racjonalnej Terapii Zachowania. Pracuje z grupami w zakresie treningów i szkoleń dotyczących rozwoju kompetencji osobistych i społecznych (8 letnia praktyka trenerska). Specjalizuje się w szeroko pojętym obszarze rozwoju tzw. umiejętności  miękkich oraz tematyce psychologicznych kosztów pracy (stres, wypalenie zawodowe). Jako wykładowca  na studiach podyplomowych prowadzi zajęcia z zakresu ZZL. Jest licencjonowanym diagnostą Master Person Analysis (MPA), kompleksowego narzędzia wspomagającego systemy zarządzania m.in. w obszarze rekrutacji, planowania ścieżek rozwoju oraz analizy i budowania zespołu. Prowadzi doradztwo i konsultacje indywidualne. W swojej pracy wykorzystuje metodę nauki przez doświadczenie, łącząc rozmaite metody szkoleniowe, w tym superlearning, teatr improwizacji, NLP, RTZ, inne. Uczy nowych umiejętności nie tylko poprzez naukę konkretnych technik, ale również na poziomie zmiany postaw i przekonań.


Opis metodyki szkolenia

Warsztaty – mini wykłady, praktyczne ćwiczenia indywidualne, w parach i grupach.


Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia

Certyfikat ukończenia szkolenia.

Organizator szkolenia:

ADEPT S.C.

 • 80-283 Gdańsk, Pomorskie
 • Zacna 26
 • Telefon: 504181312
 • Fax: 58 341 32 04
 • Email: adept@adept.info.pl
 • www: www.adept.info.pl

Studium Terapii Rodzin – edycja 2012/2013 – Grupa 1

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu pt."Studium Terapii Rodzin. Edycja 2012/2013."

Terminy zjazdów: 

2012-10-06, 2012-10-07, 2012-11-03, 2012-11-04, 2012-12-01, 2012-12-02, 2013-01-12, 2013-01-13, 2013-02-02, 2013-02-03, 2013-03-02, 2013-03-03, 2013-04-06, 2013-04-07, 2013-05-11, 2013-05-12, 2013-06-01, 2013-06-02;

Adresaci:

Adresatami  Studium Terapii Rodzin są psycholodzy, pedagodzy, pracownicy  socjalni,  lekarze oraz studenci (ostatnich lat studiów: psychologia,  pedagogika,  resocjalizacja) pragnący rozwijać swoje umiejętności w  zakresie pracy  terapeutycznej z rodziną.

 

Tematyka:

Celem Studium Terapii Rodzin jest poszerzenie  wiedzy w zakresie  systemowego rozumienia rodziny i nabycie umiejętności  metod diagnozy i  terapii rodzin. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać  się z  podstawowymi zasadami pracy z rodziną, głównymi szkołami terapii   rodzin. W trakcie szkolenia uczestnicy rozwiną umiejętności   psychoterapeutyczne w pracy z rodziną (budowanie kontraktu   terapeutycznego z rodziną, prowadzenie procesu terapeutycznego, pracy z   genogramem). Zapoznają się z technikami i metodami stosowanymi w   systemowej terapii rodzin, omówione zostaną podstawowe zagadnienia z   zakresu psychopatologii i psychoterapii rodzin. W trakcie szkolenia   uczestnicy pracować będą metodami warsztatowymi, a praca nad przypadkami   i zajęcia superwizyjne umożliwią praktyczne przyswojenie nabytych   wiadomości. Podstawą teoretyczną szkolenia jest systemowa terapia   rodzin.

 

Zjazd I  (06.07.10.2012)

 

Temat:  Systemowa  terapia rodzin – wprowadzenie  do problematyki.
Program: 1.   Podstawowe pojęcia dotyczące rodziny.  2.Funkcje rodziny. 3.   Charakterystyka systemu rodzinnego, systemowe rozumienie procesów w    rodzinie. 4.Cykl życia rodziny. 5.Fazy rozwoju rodziny i zadania    rozwojowe. 6.Wzorce relacji w rodzinie. 7.Rodzina i kryzys. Rodzaje    kryzysów i radzenie sobie z sytuacjami kryzysowymi w rodzinie. 8.Rozwój    terapii rodzin. Strukturalna terapia rodzin (podejście Minuchina).    Strategiczna terapia rodzin. 9.Zastosowanie terapii rodzin.  

 

Zjazd II (03-04.11.2012)

 

Temat: Systemowa  terapia rodzin – komunikacja w rodzinie.
Program:     1. Komunikacja w rodzinie.    2. Systemowa funkcja zachowań   objawowych  w kontekście faz cyklu życia rodziny. 3. Procesy emocjonalne   w rodzinie  (podejście Bowena).  4. Etos rodzinny, mity i rytuały   rodzinne, pojęcie  lojalności. 5. Przekazy międzypokoleniowe i  proces   delegowania.  6.  Strategie rodzinne.  

 

Zjazd III (01-02.12.2012)

 

Temat: Systemowa terapia  rodzin – umiejętności psychoterapeutyczne.
Program:     1.Kontakt  pacjent-terapeuta. Charakterystyka procesu    terapeutycznego. 2.Zasady prowadzenia wywiadu z rodziną. Diagnoza    rodziny.  3.Kontrakt terapeutyczny w terapii rodzin. Formułowanie celu    terapii. 4.Zasady prowadzenia pierwszej sesji rodzinnej. 5.Główne    zasady pracy z rodziną. Charakterystyka procesu terapii rodzin. 6.Typy    klientów w terapii. 7.Konstruowanie hipotez (geneza i funkcja   problemu,  rozwiązanie problemu). 8.Neutralność, cyrkularność. 9.  Koterapia i  zespół terapeutyczny.  10.Metody diagnozy rodziny oraz   techniki pracy z  rodziną (mapa przestrzeni życiowej rodziny, praca z   rodziną przy użyciu  genogramu, rzeźba rodzinna, pytania cyrkularne,   pytania o wyjątki,  pytania o zasoby,pytania refleksyjne, reframing,   personalizacja i  eksternalizajia, budowanie metafor terapeutycznych,   symbole i rytuały,  techniki paradoksalne, interwencje systemowe).  

 

Zjazd IV (12-13.01.2013)

 

Temat: Systemowa terapia  rodzin – terapia dzieci i młodzieży.
Program:     1.Diagnoza funkcjonowania rodziny. 2.Praca z geneogramem rodziny.   3. Wzorce funkcjonowania w rodzinie. 4.Spojrzenie ekologiczne na   dziecko i  jego symptomy. 5.Poszukiwanie zasobów i rozwiązań. 6.  Charakterystyka  problemów dzieci i młodzieży: problemy wieku   rozwojowego, zaburzenia  zachowania CD/ ADHD, zachowania agresywne i   autoagresywne, zaburzenia  nastroju i próby suicydalne, zaburzenia   lękowe, zaburzenia  psychosomatyczne.  7.Kontrakt terapeutyczny z   rodziną. 8.Formułowanie  hipotez. 9.Techniki i metody pracy   terapeutycznej z rodziną z dzieckiem  (komunikacja, przerwanie wzorca,   przepisanie wzorca zachowań i zamiana  ról, reframing, zadania domowe,   zalecenia symptomu, interwencje wprost,  zlecenia paradoksalne,   paradoksalne wyhamowanie, psychodrama, rzeźba  rodzinna, kolaż rodziny,   rysunek i zabawa w terapii). 10.Praca  superwizyjna.

 

Zjazd V (02-03.02.2013)

 

Temat: Systemowa terapia  rodzin – terapia zaburzeń odżywiania.
Program:    1.Obraz kliniczny zaburzeń odżywiania – anoreksja, bulimia,    kompulsywne objadanie się.  2.Diagnostyka zaburzeń odżywiania się. 3.   Perspektywa rodzinna a pojawienie się zaburzeń odżywiania się.  4.   Rozumienie problemów w anoreksji i bulimii. 5.Diagnoza rodziny.    Konstruowanie hipotez. Praca z genogramem. Komunikacja w rodzinie. 6.   Charakterystyka funkcjonowania rodziny „anorektycznej”. 7.   Charakterystyka funkcjonowania rodziny „bulimicznej”. 8.Zaburzenia    odżywiania się w perspektywie kulturowej i społecznej.  9.Terapia    rodzinna zaburzeń odżywiania się. 10.Podstawowe zasady i założenia w    terapii rodzinnej zaburzeń odżywiania: anoreksji, bulimii i kompulsywnym    objadaniu się. 11.Metody i techniki pracy w terapii rodzinnej   zaburzeń  odżywiania. 12.Case study – praca nad przypadkami, opisy   terapii  rodzinnej pacjentów z bulimia i anoreksją.  13.Superwizja.  

 

Zjazd VI (02-03.03.2013)

 

Temat: Systemowa  terapia rodzin – przemoc i uzależnienia.
Program:     1.Praca z rodziną ze specyficznymi problemami – przemoc i    uzależnienia w rodzinie. 2.Funkcjonowanie rodziny w sytuacji    uzależnienia. 3.Zjawisko przemocy w rodzinie – charakterystyka    problemu. 4.Tworzenie map systemów rodzinnych – genogramy. 5.Wzorce    rodziny. 6.Komunikacja w rodzinie. 7.Interpretacja struktury rodziny.    8.Zasoby rodziny, obszary pozaproblemowe. 9.Rola symptomów.  10.   Rodzaje zleceń w terapii rodziny z problemem uzależnienia i przemocy.    11.Podstawowe zasady i założenia w terapii rodzinnej z problemem    przemocy i uzależnienia. 12.Metody i techniki pracy w terapii rodzinnej    z problemem przemocy i uzależnienia. 13.Case study – praca nad    przypadkami, opisy terapii rodzinnej. 14.Superwizja.  

 

Zjazd VII (06-07.04.2013)

 

Temat: Systemowa terapia  rodzin – rozwód, adopcja, rodzina zrekonstruowana.
Program:     1.Praca z rodziną ze specyficznymi problemami – konflikty   małżeńskie,  rozwód. 2.Funkcjonowanie rodziny w sytuacji rozwodu.  3.  Fazy rozwodu.  Konsekwencje rozwodu – dzieci i dorośli. 4.  Funkcjonowanie rodzin  adopcyjnych i rodzin zrekonstruowanych. 5.Zmiany   w rodzinie. 6. Tworzenie map systemów rodzinnych – genogramy. 7.  Wzorce rodziny.  Komunikacja w rodzinie. Interpretacja struktury   rodziny. 8.Zasoby  rodziny, obszary pozaproblemowe. 9.Konflikty. 10.  Funkcja symptomów 11. Triady i hierarchia w rodzinie, koalicje   międzypokoleniowe. 12.Cykl  życia rodzinnego. 13.Podstawowe zasady i   założenia w terapii par. 14. Podstawowe zasady i założenia pracy z   rodziną w sytuacji rozwodu,  adopcji, rodziny zrekonstruowanej. 15.  Rodzaje zleceń w terapii rodziny.  16.Metody i techniki pracy w terapii   rodzinnej z problemem  rozwodu,  adopcji, rodziny zrekonstruowanej.  17. Case study – praca nad  przypadkami, opisy terapii rodzinnej. 18.  Superwizja.

 

Zjazd VIII (04-05.05.2013)

 

Temat:  Systemowa terapia rodzin – strata i żałoba w  rodzinie.
Program:    1.Praca z  rodziną ze specyficznymi problemami – strata i żałoba w   rodzinie. 2. Charakterystyka reakcji żałoby i jej stadia. 3.Reakcje na   stratę,  mechanizmy  obronne w procesie żałoby. 4.Funkcjonowanie   rodziny w  straty żałoby.  5.Nieprzeżyta żałoba i jej konsekwencje –   dzieci i  dorośli. Przerwana żałoba, zaprzeczenie straty. 6.Podejście    transgeneracyjne: znaczenie rodziny pochodzenia, poprzednich pokoleń.  7.  Mity rodzinne, przekazy trans generacyjne w rodzinie. 8.Rytuały i    symbole. 9.Praca z genogramem. 10.Podstawowe zasady i założenia  pracy z   rodziną w sytuacji straty i żałoby. 11.Metody i techniki  pracy w   terapii rodzinnej w sytuacji żałoby. 12.Technika  „zoperacjonalizowanej   żałoby”. 13.Case study – praca nad przypadkami,  opisy terapii   rodzinnej. 14.Superwizja.  


Zjazd IX (01-02.06.2013)

 

Temat: Systemowa terapia  rodzin – zaburzenia psychiczne.
Program:     1.Praca z rodziną ze specyficznymi problemami – zaburzenia    psychiczne. 2.Systemowe rozumienie zaburzeń lękowych. 3.Systemowe    rozumienie zaburzeń depresyjnych. 4.Systemowe rozumienie zaburzeń    psychotycznych. 5.Funkcjonowanie rodziny w sytuacji zaburzeń    psychicznych. 6.Społeczny konstrukcjonizm. 7.Tworzenie map systemów    rodzinnych- genogramy. Triady i hierarchia w rodzinie, koalicje    międzypokoleniowe. Cykl życia rodzinnego. 8.Wzorce rodziny. Komunikacja    w rodzinie. Interpretacja struktury rodziny. 9.Zasoby rodziny,   obszary  pozaproblemowe. 10.Funkcja symptomów. 11.Podstawowe zasady i    założenia pracy z rodziną w leczeniu zaburzeń psychicznych. 12.Metody  i   techniki pracy w terapii rodzinnej w leczeniu zaburzen  psychicznych.   13.Interwencja systemowa. 14.Podejście narracyjne –  eksternalizacj   problemu, skracanie czasu, pytania komplementarne,  podważanie wyobrażeń   społecznych, karykatura i seriale rodzinne. 15. Case study – praca nad   przypadkami, opisy terapii rodzinnej . 16. Superwizja.  

Prowadzący:

 

Zajecia w  Studium Terapii Rodzin prowadzone są przez doświadczonych   trenerów mających w swoim dorobku prowadzenie dzisiątek warsztatów i   szkoleń w DCP, jak i szkoleń na zamówienie instytucji i firm. Nasi   wykladowcy to certyfikowani psycholodzy i psychiatrzy, wieloletni   praktycy terapii indywidualnej i terapii grupowej, pracownicy Uczelnii   Wyższych, pracownicy szpitali i przychodni zdrowia.

 

Agnieszka Juszczyk   – psycholog kliniczny, psychoterapeuta systemowy, certyfikowany   interwent kryzysowy Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej,   superwizor i trener Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej.   Prowadzi interwencję kryzysową, psychoterapię systemową indywidualną,   grupową, terapię rodzin i par, zajęcia psychoedukacyjne i szkolenia.   Pracuje w ujęciu systemowym z rodzinami z zaburzeniami psychotycznymi,   zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami psychosomatycznymi. Specjalizuje   się w terapii zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychotycznych,   psychoterapii zaburzeń seksualnych, zaburzeń ASD I PTSD. Prowadzi sesje   debriefingowe Critical Incident Stress Debriefing (CISD) dla   specjalistów zajmujących się zawodowo ratownictwem i interwencją   kryzysową oraz ofiar, grup dotkniętych kryzysem. Członek Polskiego   Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, Polskiego Towarzystwa   Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, International   Critical Incident Stress Foundation (ICISF), International Association   for Suicide Prevention (IASP). Pracuje w kilku Poradniach Zdrowia   Psychicznego. Jest biegłym sądowy w zakresie psychologii klinicznej   dzieci i dorosłych oraz seksuologii. Ukończyła psychologię na   Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe w zakresie Seksuologii   na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W zakresie   umiejętności psychoterapeutycznych kształciła się także w Szkole   Terapeutycznej Psychoterapia Systemowa Indywidualna i Rodzinna WTTS   (kurs podstawowy i kurs zaawansowany), Terapia Rodzin – Polski Instytut   Ericksonowski, Terapia Małżeństw i Par – Polski Instytut Ericksonowski,   Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie, Studium metod  pracy  z ofiarami przemocy seksualnej, ich rodzinami i opiekunami –  Fundacja  Dzieci Niczyje, Studium Opiniowania Psychologiczno-Sądowego –  Fundacja  Dzieci Niczyje, Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w  Warszawie.  

Dorota Werner  –  psychoterapeutka, certyfikowany instruktor i specjalista terapii   uzależnień Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,   certyfikowany interwent kryzysowy Polskiego Towarzystwa Interwencji   Kryzysowej, superwizor i trener Polskiego Towarzystwa Interwencji   Kryzysowej. Członek Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej,   Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa   Psychiatrycznego. Pracuje w kilku Poradniach Zdrowia Psychicznego,   opiniuje na potrzeby orzecznictwa sądowego w sytuacji nadużyć   seksualnych. Pracuje z osobami indywidualnymi i rodzinami integrując   podejście ericksonowskie i podejście systemowe. Specjalizuje się w   terapii zaburzeń odżywiania – anoreksja i bulimia, zaburzeń   psychosomatycznych, zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychotycznych,   psychoterapii zaburzeń seksualnych, interwencji kryzysowej I terapii   ofiar przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej, osób uzależnionych   od substancji psychoaktywnych i współuzależnionych, DDA. Ukończyła   pedagogikę na Uniwersytecie Opolskim oraz Studia Podyplomowe w zakresie   Seksuologii Klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w   Warszawie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne.   Umiejętności psychoterapeutyczne kształciła m.in. w: Studium Pomocy   Psychologicznej – Instytut Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo   Psychologiczne, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Instytut   Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Szkole   Terapeutycznej Polskiego Instytutu Ericksonowskiego, Terapia Rodzin –   Polski Instytut Ericksonowski, Terapia Małżeństw i Par – Polski Instytut   Ericksonowski,Studium metod pracy z ofiarami przemocy seksualnej, ich   rodzinami i opiekunami – Fundacja Dzieci Niczyje, Studium Opiniowania   Psychologiczno-Sądowego – Fundacja Dzieci Niczyje.

Maria Kasprowicz   – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta systemowy, nauczyciel   terapii systemowej, superwizor WTTS (Certyfikat wydany przez   Saarlandzkie Towarzystwo Terapii Systemowej – SGST, Niemcy) pod   patronatem Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Systemowej (IGST,   Niemcy). Członek założyciel WTTS, członek Polskiej Federacji   Psychoterapii oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Specjalizuje   się w pracy z rodzicami szukającymi pomocy w pokonaniu trudności w   postępowaniu ze swoim dziećmi, pragnącymi rozwijać kompetencje   rodzicielskie i wprowadzać zmiany w wychowywaniu dzieci. Rozwija   praktykę w zakresie pracy konsultacyjnej i terapeutycznej z osobami   doświadczającymi przemocy (podejście systemowe). Prowadzi terapię   indywidualną, rodzinną, doradztwo dla rodziców oraz warsztaty   edukacyjne.

dr Grzegorz Iniewicz psycholog   kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa   Psychiatrycznego oraz European Association for Psychotherapy. Pracuje na   stanowisku adiunkta w Instytucie Psychologii Uniwersytetu   Jagiellońskiego oraz w Klinice Psychiatrii Collegium Medium Uniwersytetu   Jagiellońskiego. Członek Zarządu Sekcji Naukowej Terapii Rodzin   Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Współredaktor książki „Koncepcja   przywiązanie. Od teorii do praktyki klinicznej”, „Seksualność   człowieka. Wybrane zagadnienia”. Autor licznych prac naukowych   poświęconych relacjom rodzinnym, zaburzeniom odżywiania, depresji,   tożsamości homoseksualnej oraz psychoterapii.  

Małgorzata Osipczuk   – psycholog, psychoterapeuta systemowy, certyfikowany interwent   kryzysowy Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, certyfikowany   instruktor i specjalista terapii uzależnień Polskiej Agencji   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Specjalizuje się w terapii   indywidualnej, rodzin i par w ujęciu systemowym z problemem przemocy,   uzależnień, zaburzeń lękowych, straty i żałoby. W pracy zawodowej   zwiazana z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnienia –   oddział stacjonarny długoterminowy dla osób uzależnionych od  narkotyków  w Toruniu, Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1  we  Wrocławiu, Poradnią Terapii Uzależnień i Współuzależnienia we  Wrocławiu,  Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Oławie,   Stowarzyszeniem  INTRO. Umiejętności psychoterapeutyczne kształciła  m.in. w: Studium  Pomocy Psychologicznej – Instytut Psychologii Zdrowia  Polskie  Towarzystwo Psychologiczne, Studium Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie  – Instytut Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo  Psychologiczne,  Szkole Terapeutycznej Psychoterapia Systemowa  Indywidualna i Rodzinna  WTTS (ukończony kurs podstawowy i kurs  zaawansowany), Szkole  Terapeutycznej Polskiego Instytutu  Ericksonowskiego.  

Rafał Pietrzyk   – psycholog, psychoterapeuta systemowy, trener Treningu Zastępowania   Agresji (ART), absolwent Szkoły Trenerów Treningu Psychologicznego w   Krakowskim Ośrodku Terapii. Specjalizuje się w terapii indywidualnej,   rodzin, dzieci i młodzieży w ujęciu systemowym z problemem, zaburzeń   zachowania, zaburzeń wieku rozwojowego, zaburzeń odżywiania, zaburzeń   lękowych, straty i żałoby. Umiejętności psychoterapeutyczne kształcił   m.in. w Szkole Terapeutycznej Psychoterapia Systemowa Indywidualna i   Rodzinna – Welkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej (ukończony kurs   podstawowy i kurs zaawansowany). Ukończył liczne szkolenia terapeutyczne   w Polskim Instytucie Ericksonowski oraz szkolenia w zakresie diagnozy i   terapii ADHD prowadzone przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej   CBT w Warszawie. Doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą i dziećmi   zdobywa pracując jako psychoterapeuta w Instytucie Terapii i Ustawień   Systemowych, w Centrum Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym Nadzieja, oraz w   Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.  

Koszt: 3000 zł

Zgłoszenia:

Zgłoszenia                      przyjmowane są do 6.09.2012 lub do wyczerpania     miejsc.  W       celu           zgłoszenia się na szkolenie prosimy o      wypełnienie       zgłoszenia    on-line   na www.dcp.wroclaw.pl lub czytelne wypełnienie Karty zgłoszenia uczestnictwa, która znajduje się na stronie www.dcp.wroclaw.pl (w formacie WORD lub PDF) i przesłanie do DCP faxem. +48 71 332 36 70 lub e-mailem na adres: szkolenia@dcp.wroclaw.pl.

Organizator szkolenia:

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

 • 50-347 Wrocław, Dolnośląskie
 • Sienkiewicza 116/4
 • Telefon: (71) 332 36 70
 • Fax: (71) 361 60 35
 • Email: szkolenia@dcp.wroclaw.pl
 • www: www.dcp.wroclaw.pl

Zaburzenia osobowości – diagnoza i psychoterapia.

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu pt."Zaburzenia osobowości – diagnoza i psychoterapia.", które odbędzie się w terminie 20.04.2012

Adresaci:

Psychologowie, pedagodzy, pracownicy pomocy społecznej, pielęgniarki,  terapeuci uzależnień, terapeuci zajęciowi, studenci psychologii,  pedagogiki, resocjalizacji i innych kierunków społecznych.

Tematyka:

Szkolenie łączy w sobie elementy wykładu i pracy  warsztatowej – studia przypadków, scenki, elementy superwizji pracy  własnej. Problematyka zaburzeń osobowości będzie przedstawiona w oparciu  o diagnozę ICD-10 oraz terapię opartą na relacji z obiektem.


1. Po co potrzebna jest diagnoza psychologiczna?
2. Diagnoza jako proces.
3. Zaburzenia osobowości – co je różni od innych zaburzeń.
4. Diagnoza dwuosiowa.
5. Poziom neurotyczny – borderline – psychotyczny.
6. Podstawowe zasady pracy.
7. Zasady pracy z osobą borderline.
8. Typologia zaburzeń
9. Diagnoza ICD-10.
10. Omówienie wybranych zaburzeń osobowości
osobowość dyssocjalna
osobowość chwiejna emocjonalnie
osobowość lękliwa
osobowość zależna
11. Diagnoza różnicowa.
12. Potrzeba superwizji.

Prowadząca: 

Agata Hensoldt-Jankowska –    absolwentka psychologii (specjalizacja psychologia kliniczna) i    filozofii, doktorantka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu    Wrocławskiego, psychoterapeuta, prowadzi psychoterapię indywidualną i    grupową osób dorosłych, grupy wsparcia dla ofiar przemocy, zajmuje się    diagnozą psychologiczną i psychoedukacją. Ukończyła Studium    Psychoterapii oraz Studium Psychoterapii Grupowej w Laboratorium    Psychoedukacji. Pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego, współpracuje z    wrocławskim oddziałem Centrum Praw Kobiet oraz bierze udział w    realizacji projektów Wydziału Zdrowia UM Wrocławia.

Koszt: 300 zł

Zgłoszenia:

Zgłoszenia                      przyjmowane są do 20.04.2012 lub do wyczerpania     miejsc.  W       celu           zgłoszenia się na szkolenie prosimy o      wypełnienie       zgłoszenia    on-line   na www.dcp.wroclaw.pl lub czytelne wypełnienie Karty zgłoszenia uczestnictwa, która znajduje się na stronie www.dcp.wroclaw.pl (w formacie WORD lub PDF) i przesłanie do DCP faxem. +48 71 332 36 70 lub e-mailem na adres: szkolenia@dcp.wroclaw.pl.

Organizator szkolenia:

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

 • 50-347 Wrocław, Dolnośląskie
 • Sienkiewicza 116/4
 • Telefon: (71) 332 36 70
 • Fax: (71) 361 60 35
 • Email: szkolenia@dcp.wroclaw.pl
 • www: www.dcp.wroclaw.pl