Zdrowie Publiczne

Portal wiedzy o zdrowiu

Kategoria: Szkolenia medyczne (Strona 2 z 2)

Studium Profesjonalnego Przedstawiciela Handlowego Branży Faramceutycznej

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Studium składa się z 9 cykli szkoleniowych. Każdy cykl składa się z 12 dni szkoleniowych, realizowanych w formie 6 dwudniowych zjazdów.
Szkolenia będą realizowane na terenie woj. łódzkiego, a uczestniczyć mogą w nim jedynie osoby wykonujące swoją pracę na terenie tego województwa.
Celem projektu jest zapewnienie podwyższenia kwalifikacji zawodowych uczestników, wzrost aktywności zawodowej oraz adaptacji na zmieniającym się rynku pracy.

PROGRAM

Wszystkie szkolenia w ramach każdego cyklu odbędą się w formie dwudniowych zjazdów i obejmą następujące tematy:
ZJAZD 1 "Sztuka sprzedaży"
ZJAZD 2 "Sprzedaż przez telefon"
ZJAZD 3 "Doskonała obsługa klienta"
ZJAZD 4 "Negocjacje handlowe"
ZJAZD 5 "Profesjonalne prezentacje handlowe w praktyce"
ZJAZD 6 "Zawieranie umów handlowych z uwzględnieniem uregulowań prawnych"
 

Łódź
woj. Łódzkie

Organizator szkolenia:

MOST WANTED! S.c.

  • 01-206 Warszawa, Mazowieckie
  • ul. Rogalińska 1/44
  • Telefon: tel. (22) 825 00 88 wew. 132
  • Fax: fax (22) 828 00
  • Email: anna.janiszewska@mostwanted.pl
  • www: www.mostwanted.pl/szkolenia/?p=1

Pomoc psychologiczna dla osób po stracie dziecka, poronieniu – interwencja kryzysowa i terapia

Adresaci: Szkolenie adresowane jest do profesjonalistów: psychologów, terapeutów, lekarzy, personelu medycznego, pracowników pomocy społecznej, oraz studentów – szczególnie ostatnich lat pedagogiki, psychologii – którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć umiejętności dotyczące pomocy psychologicznej osobom w żałobie po stracie dziecka, poronieniu. Strata dziecka nienarodzonego i dziecka małego jest szczególnie traumatycznym kryzysem straty i żałoby, niniejsze szkolenie ma na celu rozwinąć kompetencje specjalistów do pracy terapeutycznej z osobami po stracie.
Tematyka: 1. Charakterystyka kryzysu psychologicznego. Kryzys straty i żałoby.
2. Dynamika procesu żałoby w rodzinie.
3. Fazy procesu żałoby.
4. Reakcja na stratę u osób dorosłych i dzieci.
5. Objawy patologizacji procesu żałoby. Żałoba o przebiegu nietypowym – czynniki ryzyka i mechanizmy patologiczne
6. Żałoba po stracie nienarodzonego dziecka i po stracie małego dziecka.
7. Kryzys nadchodzącej śmierci- praca terapeutyczna z osobami przed śmiercią nienarodzonego dziecka.
8. Wsparcie i pomoc psychologiczna dla kobiety i rodziny – w sytuacji poronienia, porodu zmarłego dziecka.
9. Przywitanie i pożegnanie dziecka przez rodziców.
10. Rola i zadania personelu medycznego, specjalistów pomocy psychologicznej.
11. Model interwencji kryzysowej w sytuacji straty i żałoby po stracie dziecka.
12. Zasady budowania kontaktu w interwencji kryzysowej w sytuacji żałoby, straty.
13. Terapia patologicznego procesu żałoby.
14. Grupy wsparcia dla “aniołkowych rodziców”.
15. Powrót rodziców do zdrowia i spojrzenie w przyszłość.
Osoba prowadząca:
Agnieszka Juszczyk – psycholog kliniczny, psychoterapeuta systemowy, certyfikowany interwent kryzysowy Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, superwizor i trener Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Prowadzi interwencję kryzysową, psychoterapię systemową indywidualną, grupową, terapię rodzin i par, zajęcia psychoedukacyjne i szkolenia. Pracuje w ujęciu systemowym z rodzinami z zaburzeniami psychotycznymi, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami psychosomatycznymi. Specjalizuje się w terapii zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychotycznych, psychoterapii zaburzeń seksualnych, zaburzeń ASD I PTSD. Prowadzi sesje debriefingowe Critical Incident Stress Debriefing (CISD) dla specjalistów zajmujących się zawodowo ratownictwem i interwencją kryzysową oraz ofiar, grup dotkniętych kryzysem. Członek Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, International Critical Incident Stress Foundation (ICISF), International Association for Suicide Prevention (IASP). Pracuje w kilku Poradniach Zdrowia Psychicznego. Jest biegłym sądowy w zakresie psychologii klinicznej dzieci i dorosłych oraz seksuologii.
Koszt szkolenia: 300 PLN

 

Zapisy i dodatkowe info na www.dcp.wroclaw.pl lub pod numerem telefonu: 71 361 60 35

Szkolenia lekarzy w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych układu moczowo-płciowego u mężczyzn

Ministerstwo Zdrowia w partnerstwie z Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie rozpoczęło ogólnopolskie działania dydaktyczne w ramach realizacji projektu pn.: „Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo-płciowego u pracujących mężczyzn
w wieku od 45 roku życia (45+) ukierunkowanego na przeciwdziałanie ich dezaktywizacji zawodowej (w szczególności osób wykonujących zawody, co do których istnieje wyższe prawdopodobieństwo narażenia na choroby nowotworów układu moczowo-płciowego)”
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Poniżej / W załączeniu przedstawiamy harmonogram spotkań na pierwsze półrocze 2012 roku.
Tematyka spotkań obejmuje zagadnienia dotyczące wczesnego wykrywania chorób nowotworowych układu moczowo-płciowego oraz wybranych aspektów z dziedziny psychoonkologii. Prelekcje prowadzone są przez lekarzy specjalistów w dziedzinie urologii lub onkologii oraz psychoonkologów z Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.
Spotkania odbywają się w cyklu piątek-sobota. Uczestnictwo w szkoleniu jest nieodpłatne. Za udział w szkoleniu przyznawane są punkty edukacyjne.
Rekrutacja odbywa poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz odesłanie go na adres e-mail: mezczyzna45plus@coi.pl lub pod nr faksu: (22) 546 30 21. Formularz zgłoszeniowy, jak i szczegółowe informacje są dostępne na platformie internetowej: www.mezczyzna45plus.pl

Serdecznie zapraszamy!

Page 2 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén