Szkolenia medyczne

Szkolenie z komunikacji lekarz – pacjent

NES Healthcare zaprasza na szkolenie z komunikacji dla lekarzy, w którym szczególny nacisk kładziemy na:

– komunikację trudnych kwestii

– umiejętność proaktywnego słuchania i odpowiedniego zadawania pytań

– przełamywanie barier w komunikacji

– komunikację werbalną i niewerbalną (mowa ciała)

– psychologiczne mechanizmy obronne występujące u pacjenta i ich wpływ na komunikację


Szkolenie ma charakter warsztatowy i zawiera praktyczne ćwiczenia oraz odgrywanie ról, co daje Uczestnikom możliwość wypróbowania różnych sposobów komunikacji.


Korzyści dla Uczestnika:

– Polepszenie komunikacji z pacjentami i współpracownikami

– Zmniejszenie stresu pojawiającego się zwłaszcza przy komunikacji trudnych spraw

– Umiejętność lepszego przekonania pacjenta do skrupulatnego przestrzegania terapii

– Wzmocnienie kompetencji związanych z proaktywnym słuchaniem oraz umiejętnością zadawania pytań, które są kluczowe w pracy z pacjentem

– Lepsze zrozumienie potrzeb, motywacji i mechanizmów psychologicznych występujących u pacjentów i ich bliskich

– Analiza swoich mocnych i słabych stron w kontekście komunikacji


Korzyści dla placówki medycznej z udziału lekarzy w szkoleniu:

– Podniesienie kompetencji miękkich personelu medycznego w kluczowych obszarach, co przełoży się na wzrost efektywności i jakości obsługi pacjenta

– Zwiększenie satysfakcji pacjentów dzięki polepszeniu relacji na linii lekarz/pielęgniarka/pacjent

– Lepsza atmosfera pracy, komunikacja oraz mniej konfliktów interpersonalnych

– Zwiększenie satysfakcji z pracy u personelu medycznego dzięki bardziej skutecznemu radzeniu sobie w stresujących sytuacjach i z „trudnymi" pacjentami

– Zapewnienie przez pracodawcę możliwości udziału w szkoleniach dla wybranych pracowników jest też czynnikiem motywującym oraz buduje wizerunek placówki medycznej jako dobrego pracodawcy, który dba o rozwój pracowników.


Czas trwania: 1 lub 2 dni szkoleniowe


Każde z prowadzonych przez nas szkoleń może odbywać się zarówno w formule otwartej (czyli dla Uczestników z różnych placówek), jak i zamkniętej (czyli tylko dla pracowników jednej organizacji oraz dopasowane do jej specyficznych potrzeb).


Więcej informacji:

AnnaDaria.Nowicka@neshealthcare.pl

NES Healthcare Polska

tel. 22 292 68 33

www.neshealthcare.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *