Artykuły medyczne,  Artykuły zdrowie

Ubezpieczenie na życie indywidualne kontra grupowe – co wybrać?

Ubezpieczając się na życie, zapewniamy ochronę ubezpieczeniową w dużej mierze dla bliskich nam osób. Polisa może uwzględniać również szereg zdarzeń ubezpieczeniowych dotyczących klienta, które będą determinować wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego. Najczęściej szeroka paleta takich zdarzeń wymieniona jest w ubezpieczeniu grupowym na życie. Czym zatem różni się polisa indywidualnej od grupowej?

Indywidualnie czy grupowo?

Podstawowa różnica pomiędzy polisą na życie w formie grupowej i indywidualnej tkwi w tym, że o ile ubezpieczenie indywidualne może wykupić każdy, o tyle ubezpieczenie grupowe jest adresowane wyłącznie do pracowników firmy, w której pracodawca decyduje się na objęcie podwładnych takim ubezpieczeniem. Nie można, będąc osobą prywatną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, samodzielnie przystąpić do grupowego ubezpieczenia na życie, o ile nie jest się osobą bliską pracownika objętego ubezpieczeniem grupowym.

Ubezpieczenie grupowe w Signal Iduna, podobnie jak w przypadku innych towarzystw ubezpieczeniowych, nabywane jest w miejscu pracy i niewłaściwe jest utożsamianie go z indywidualną polisą na życie. Na ogół indywidualne ubezpieczenie na życie ma znacznie węższy zakres ochrony niż polisa grupowa, ale i często wyższą składkę. Przy zawieraniu umowy o ubezpieczenie na życie w formie indywidualnej, klient musi wypełnić ankietę dotyczącą stanu swojego zdrowia, co utrudnia procedurę zawarcia ubezpieczenia.

Niejednokrotnie też będzie musiał dostarczyć do towarzystwa ubezpieczeniowego wyniki badań lekarskich. Etap ten jest pomijany w programach grupowych ubezpieczeń na życie, dzięki czemu można do nich przystąpić szybciej. Zakres ubezpieczenia grupowego – podmiotowy i przedmiotowy – będzie znacznie szerszy niż w przypadku polisy indywidualnej.

Cechy wspólne

Obie polisy – indywidualna i grupowa – mają jedną wspólną cechę, a mianowicie chronią finansową przyszłość osób bliskich ubezpieczonego w przypadku jego śmierci. Jeśli dana osoba ma możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego, a sama opłaca składkę na indywidualną polisę na życie, może korzystać z różnych świadczeń ubezpieczeniowych z obu polis.

Zarówno polisa indywidualna, jak i grupowa, zapewnia wypłatę odszkodowania dla osób uposażonych w umowie ubezpieczeniowej, jeśli w okresie trwania ochrony dojdzie do śmierci ubezpieczonego – naturalnej lub w wyniku nieszczęśliwego wypadku. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *