Artykuły medyczne

Wpływ gier i zabaw ruchowych na rozwój dzieci

Zabawa jest jednym z podstawowych elementów w życiu dzieci. Jest dominującą formą aktywności oraz pasji. Zabawa obok nauki i pracy stała się składową życia wszystkich ludzi w ich rozwoju osobniczym. Pojawia się ona na każdym etapie życia. Zdaniem Zygmunta Gilewicza na miano zabawy zasługują wszelkie stany aktywności ludzi oraz zwierząt, w których nie potrafi się dopatrzeć jakiegokolwiek motywu jakim może być na przykład zaspokajanie potrzeb życiowych, potrzeba walki bądź obrony, wypełnianie obowiązków, czy też naciski innych osób.

Uważa on, że jest to dobrowolnie podjęty sposób  spędzania czasu wolnego. John Huizing w swoim stadium pod tytułem „Homu ludens” dochodzi do przekonania, że zabawa to dobrowolne zajęcie, wykonywane w obrębie ustalonych granic czasu oraz miejsca, które podlega ustalonym, lecz bezwarunkowym regułom. Podczas różnego rodzaju zabaw uczestnikom towarzyszy radość oraz świadomość czegoś innego niż zwyczajne życie. Przez zabawę nie można osiągnąć żadnych korzyści.

Zdaniem Trześniowskiego zabawa jest forma działalności człowieka występującym w każdym okresie życia, w której ludzie dążą do odnalezienia okazji do rekreacji i wypoczynku, a także odprężenia fizycznego oraz psychicznego (patrz kliniki psychologiczne), przyjemności i radości jak również ucieczki od kłopotów i trosk. Jest ona jedną z podstawowych form wychowania fizycznego. Zabawa i gry ruchowe są najbardziej zalecanymi elementami form ruchu w szkołach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *