Nowości medyczne,  Wiadomości medyczne

Zabawy ruchowe wśród naszych pociech

Jedną z najczęściej stosowanych zabaw orientacyjno –porządkowych jest zabawa o nazwie Piłka wzwyż .Liczba uczestników w tej grze jest dowolna. Powinna ona odbywać się na równym boisku. Przybory potrzebne to piłka ręczna gumowa lub skórzana. Uczestnicy ustawiają się w kółko, w środku niego znajduje się jedna osoba, która trzyma piłkę. Na sygnał osoby tworzącej koło dzieci przesuwają się albo w lewo, albo w prawo. Osoba prowadząca rzuca piłkę w górę, gdy piłka opadnie na dół dzieci opuszczają ręce i przybierają postawę na przykład:
• na baczność,
• z ugiętymi kolanami,
• siedzącą płasko, bądź skrzyżnie,
• leżącą.

Każdą z tych postaw należy chwilę wytrzymać.
– Zabawy na czworaka- stosowane są głównie na zajęciach ruchowych. Sprzyjają kształtowaniu fizjologicznych krzywizn kręgosłupa. Mają ogromne znaczenie w kształtowaniu postaw ciała. Wzmacniają one aparat kostno- stawowo- wiązadłowy oraz kształtują niektóre cechy motoryki jak na przykład siłę.
– Zabawy i gry bieżne . Stanowią podstawę aktywności dzieci i młodzieży. Ruch wykorzystywany jest w zabawach. Są one szeroko stosowane w wychowaniu fizycznym, gdyż pobudzają ustrój. Mają wpływ na układ krążenia, oddychania, przemianę materii oraz sprzyjają podnoszeniu wydajności fizycznej i usprawnianiu funkcji wegetatywnych. Wpływają także na kształtowanie szybkości i wytrzymałości.
Jedną z najpopularniejszych form zabaw i gier bieżnych jest zabawa w Berka Zwykłego . W celu przeprowadzenia gry należy przygotować jedną szarfę. Ilość uczestników jest dowolna. Zabawę należy przeprowadzać na boisku o wymiarach co najmniej 15x 30 kroków. Dziecko wyznaczone, które zostaje złapane otrzymuje szarfę i w ren sposób staje się berkiem.
– Zabawy i gry rzutne są jednymi z bardziej interesujących form dla dzieci i młodzieży. Opierają się na naturalnej postaci ruchu jak na przykład rzut do celu, na odległość. Wymagają one usprawnienia fizycznego, zwłaszcza siły. Pomagają doskonalić motorykę. Sprzyjają kształtowaniu koordynacji wzrokowo- ruchowej i koncentracji.
Jedną z zabaw jakie Trześniowski wymienia w swojej książce jest Zbijany.
Liczba uczestników w tej zabawie powinna wynosić od 10-15 osób. Przybory potrzebne to piłka. Jeden z graczy ustawia się przy ścianie, drzewie, bądź płocie tyłem do pozostałych i schyla głowę. Każda osoba grająca celuje piłką w stojącego pod ścianą. Gracz, którego rzut nie jest celny zamienia się z osobą stojącą pod ścianą.
– Zabawy i gry skoczne – polegają na wykonywaniu ruchów pozwalających na oderwanie ciała od podłoża. Należą do nich między innymi; podskoki, wyskoki, zeskoki, przeskoki, doskoki. Zabawy te mogą przyjąć postać zabawową, zadaniową lub postać ćwiczenia ścisłego. Rozwijają cechy charakteru między innymi pewność siebie, odwagę, wiarę we własne możliwości ale również cechy motoryki: zręczność, siłę, szybkość, moc. Kształtują one koordynację nerwowo- ruchową. Sprzyjają zachowaniu równowagi i odpowiedniej postawy w locie podczas wykonywania skoków przez przyrządy.
– Zabawy i gry kopne. Szczególne zainteresowanie budzą wśród chłopców i mężczyzn. Zabawy te świetnie sprzyjają w doskonaleniu zręczności, korzystnie wpływają na stan fizyczny dzieci oraz wzmacnianie kończyn dolnych poprzez wykonywanie ruchów. Zabawy i gry kopne w połączeniu z biegiem rozwijają szybkość, siłę i wytrzymałość ale i koncentrację, równowagę i szybką reakcję. Umiejętności nabyte przez chłopców podczas gier i zabaw mogą umożliwić im czynne uprawianie gry w piłkę nożną, co ma ogromne znaczenie zarówno usprawniające jak i higieniczno – zdrowotne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *