Artykuły medyczne,  Artykuły odżywianie

Zdrowie Publiczne – kierunek satysfakcji i perspektyw zawodowych

Pamiętaj, że „sukces jest wynikiem właściwej decyzji”. Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie poszerzyła w tym roku swoją ofertę edukacyjną o nowy kierunek studiów Zdrowie Publiczne w ramach którego studenci będą mogli wybrać jedną z dwóch specjalności:

Promocja zdrowia

Ochrona zdrowia osób starszych i niepełnosprawnych

Ciekawy zawód, stabilna i satysfakcjonująca praca to najlepszy pakiet na przyszłość! Dokonaj najlepszego wyboru i studiuj w Wyższej Szkole Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia Zobacz jakie masz możliwości zawodowe !

Absolwenci studiów na kierunku Zdrowie Publiczne znajdą pracę:

w zakładach opieki zdrowotnej

Tutaj w szczególności możemy wyróżnić wszelkie placówki zajmujące się promocją i ochroną zdrowia takie jak : szpitale, hospicja, sanatoria, ośrodki rehabilitacyjne, placówki lecznictwa uzdrowiskowego, zakłady pomocy społecznej, prywatne kliniki, centra zdrowia i urody

W miejscach tych absolwenci zdrowia publicznego mogą pełnić różne stanowiska, począwszy od stanowisk zarządzających np. w administracji, zarządzaniu poprzez promocję zdrowia (zdrowego żywienia, stylu życia).

w sektorze edukacyjnym

Absolwenci, którzy chcieliby wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności przekazując ją innym mogą znaleźć pracę w placówkach oświatowych, w których istnieje potrzeba zatrudnienia wykładowcy, konsultanta, koordynatowa w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Do takich placówek edukacyjnych możemy zaliczyć: szkoły medyczne, świetlice socjoterapeutyczne, szkoły kosmetologiczne.

w administracji rządowej i samorządowej

To ciekawa opcja dla absolwentów wiążących swą przyszłość z pracą w biurze i na stanowiskach urzędniczych. Miejsca pracy w których można znaleźć zatrudnienie to Urzędy wojewódzkie, Urzędy Miasta, Regionalne Ośrodki i Centra Zdrowia Publicznego, w Ministerstwie Zdrowia. Potencjalnym miejscem zatrudnienia mogą być również komórki organizacyjne działające w ramach administracji rządowej- departamenty Zdrowia Publicznego, Organizacji Ochrony Zdrowia, Ubezpieczeń Zdrowotnych.


w Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Ta instytucja zajmuje się nadzorem sanitarnym, komunalnym, epidemiologicznym, ale również promocją zdrowia i profilaktyką różnych chorób w skali całego kraju.

Przyszli pracownicy oddziałów Państwowej Inspekcji Sanitarnej będą mogli podjąć pracę na stanowiskach związanych z promocją zdrowia, epidemiologią, bezpieczeństwem i higieną pracy, środowiska .

 w branży farmaceutycznej

Absolwenci Zdrowia Publicznego mogą w tej branży znaleźć dla siebie ciekawe miejsca zatrudnienia. Czy to w oddziałach promocji zdrowia przy tworzeniu programów edukacyjnych, np. przeciwdziałania rakowi szyjki macicy, warsztatach szkoleniowych z pierwszej pomocy, profilaktyki wirusowych zapaleń wątroby, profilaktyki malarii itp. jak i również na stanowiskach przedstawicieli medycznych, ale i nie tylko.

w pomocy społecznej

Pracownik pomocy społecznej może pracować w różnych instytucjach. Szczegółowy zakres jego obowiązków będzie uzależniony od miejsca pracy. Najczęściej podejmuje pracę w Ośrodku Pomocy Społecznej lub Domu Pomocy Społecznej, Centrum Pomocy Rodzinie, w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, rehabilitacyjnych

Osoby zatrudnione w tych miejscach zajmują się głownie pomocą i opieką nad osobami zamieszkującymi ośrodek. Najczęściej są to osoby w podeszłym wieku, chore lub niepełnosprawne. Aby skutecznie nieść pomoc niezbędne staje się poznanie pensjonariuszy i ich problemów. W przypadku nowych osób pracownik musi zrobić wszystko, by jak najszybciej zaaklimatyzowały się w ośrodku. Wśród jego zajęć oprócz pomocy przy wykonywaniu zwykłych czynności codziennych jest też organizowanie spotkań z rodziną oraz organizowanie ciekawych zajęć i wydarzeń.

 Absolwenci , którzy ukończą specjalność ochrona zdrowia osób starszych i niepełnosprawnych oraz będą posługiwali się językiem obcym znajdą z pewnością satysfakcjonującą i dobrze płatną pracę za granicą, zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie jest tam bardzo duże.

 w roli managera czy właściciela placówki zdrowia publicznego

Studia na kierunku zdrowie publiczne oferują niezbędną wiedzę menedżerską i umiejętności związane z funkcjonowaniem rynku usług zdrowotnych, konieczne do nowoczesnego zarządzania placówkami służby zdrowia i ich personelem

Podstawowym założeniem kształcenia na tym kierunku jest edukacja specjalistów, którzy będą posiadać kompetencje odpowiednie do zajmowania stanowisk kierowniczych i menedżerskich w zakładach opieki zdrowotnej w zakresie realizacji świadczeń zdrowotnych oraz różnorodnych funkcji związanych z promocją i ochroną zdrowia. Zdobyte umiejętności pozwolą Ci na pracę w placówkach zdrowia publicznego, a także na prowadzenie własnej działalności w sektorze zdrowia publicznego np.: prywatnego domu opieki społecznej

Jaki widać możliwości znalezienia pracy po studiach na kierunku Zdrowie Publiczne jest wiele. Można znaleźć pracę, która przyniesie satysfakcję i zadowolenie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *