Artykuły medyczne,  Artykuły zdrowie

Zdrowie Publiczne – przyszłościowa dziedzina naukowa.

Dziedzina, jaką jest Zdrowie Publiczne rozwinęła się w ciągu ostatnich 30 lat (szczególnie w II połowie XX w., od lat 60-70 tych)i jest przedmiotem nauczania we wszystkich ważniejszych europejskich uniwersytetach, jak i także Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Japonii i wielu innych. Zagadnienia zdrowia publicznego nauczane są zarówno na studiach licencjackich, magisterskich jak i studiach podyplomowych.

Początek Zdrowia Publicznego w Polsce to połowa lat 90. w których działalność dydaktyczną podjęło kilka ośrodków naukowych. Najwcześniej było to w Krakowie, potem w Łodzi, następnie w Poznaniu i Warszawie. Dziś, naukę w dziedzinie zdrowia, prowadzi się w każdym większym mieście, na uczelniach państwowych, a także prywatnych. W 1997 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim utworzone zostały pięcioletnie studia w zakresie zdrowia publicznego (3-letnie licencjackie i 2 letnie magisterskie).Później ten system wprowadzono także na innych uczelniach. Kilka lat wcześniej praktykowano naukę na 4- letnich studiach magisterskich. Na mocy zarządzenia Ministra Zdrowia w 1999 roku wprowadzona została specjalizacja dla lekarzy ze zdrowia publicznego.
Obecnie dziedzina Zdrowia Publicznego prężnie rozwija się w krajach zachodnich, takich jak Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Francja, Holandia i innych. W tych krajach, rozwój zdrowia publicznego jest nieporównywalnie większy od rozwoju w Polsce lub w Europie Wschodniej i Środkowej.
Należy zaznaczyć, że dalsze powodzenie dziedziny Zdrowia Publicznego w Polsce zależy od doskonalenia programów nauczania przyszłych specjalistów, od istotnych zmian programowych, wdrażania nowoczesnych metod i technik dydaktycznych, wymiany doświadczeń pomiędzy ośrodkami naukowymi prowadzącymi edukację w te dziedzinie oraz przygotowania nowoczesnych podręczników i materiałów pomocniczych. Najważniejsza wydaje się jednak wielowymiarowa współpraca pomiędzy ludźmi skupiającymi swe działania wokół tej dziedziny. Konieczne jest kształtowanie wizerunku Zdrowia Publicznego przez ludzi będących zawodowcami.
Lata współczesne pokazały nam znaczenie promowania zdrowia i zainteresowanie tym tematem, zarówno polityków, organizacji społecznych jak i osób indywidualnych. Nadal to niewystarczająco by mówić o sukcesie Zdrowia Publicznego w naszym kraju.
My wszyscy musimy zdać sobie sprawę, że jesteśmy odpowiedzialni za rozwój tej dziedziny. Kwesta zdrowia powinna być dla nas priorytetem, a naszym moralnym obowiązkiem jest dbać o zdrowie własne i wspierać zdrowie innych ludzi.
Pamiętajmy, że głównym celem dziedziny Zdrowie Publiczne jest dobro nas wszystkich i stała poprawa najszerzej zrozumianej zdrowotności publicznej oraz wzrost zdrowia całej społeczności!
Dlatego też działajmy z korzyścią dla siebie nawzajem…
Z korzyścią…na zdrowie!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *